نویسنده = سید علیرضا علوی باجگانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی در ادوار تجاری با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (ESTAR)

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 345-374

سید علیرضا علوی باجگانی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبر کیانی؛ تقی ترابی