نویسنده = عباس عصاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-52

سهیلا ساوجی پور؛ عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ علی حسن زاده


2. اثر طول عمر و سالخوردگی جمعیت بر پس‌انداز در چارچوب یک الگوی Panel ARDL

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

فرزانه محمدی؛ بهرام سحابی؛ نعمت الله اکبری؛ عباس عصاری