نویسنده = حسین اصغرپور
تعداد مقالات: 7
1. مکانیزم انتقال غیر خطی سیاست پولی از کانال قیمت سهام در ایران: رویکرد (MS-VAR)

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-98

علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور


2. اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-125

یونس سلمانی؛ کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور؛ بهرام سحابی


3. تأثیر اعتبارات اعطایی بانک‌ها بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-150

حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان


4. بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-211

پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغر پور؛ بهزاد سلمانی


5. برآورد کشش جانشینی میان مصرف خصوصی و مخارج دولتی در ایران و کشورهای 8D

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 219-246

بهزاد سلمانی؛ حسین اصغرپور؛ سعید ابراهیمی


6. تحلیل تجربی سلطه مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 133-162

حسین اصغرپور؛ بهزاد سلمانی؛ کامران نیکی اسکویی


7. بررسی تجربی مدل پولی نرخ ارز در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-21

حسین اصغرپور؛ علی رضازاده؛ سیاوش محمدپور؛ خلیل جهانگیری