کلیدواژه‌ها = نرخ ارز
تعداد مقالات: 5
1. سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-131

حمید ابریشمی؛ اکبر کمیجانی؛ مهدی نوری؛ محمد حسین معماریان


2. ناسازگاری زمانی سیاست پولی و اثرگذاری آن بر نوسانات نرخ ارز در ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-240

منصور خلیلی عراقی؛ محسن رحیم زاده نامور


3. نقش متغیرهای اقتصاد کلان بر وقوع تورم رکودی در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-70

مرتضی نعمتی؛ محمد کاظم نظیری؛ ابوالفضل شاه آبادی


4. تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-88

کاظم یاوری؛ حسن ولی‌بیگی؛ ایلناز ابراهیمی؛ بهرام سحابی


5. تأثیر افزایش نرخ ارز بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 35-54

کیومرث شهبازی؛ فرخنده اسدی