کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 19
1. اثر شوک درآمدهای نفتی بر توان پذیری قیمت مسکن شهری در ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-166

سیدوحید احمدی؛ ابراهیم عباسی؛ رضا محسنی


2. عوامل مؤثر بر شکل‏گیری طبقات فقیر در ایران (رویکرد داده‌های شبه تابلویی)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-53

کمال غضنفری اقدم؛ زهرامیلا علمی


5. اثرات ادوار تجاری بر نرخ مرگ و میر در استان‌های ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-110

مرضیه غفاری گولک؛ لطفعلی عاقلی؛ علیرضا ناصری؛ حسین صادقی


7. بررسی اثرات نامتقارن نااطمینانی برعملکرد اقتصاد کلان در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل VARMA, MVGARCH-M

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 159-181

سید کمال صادقی؛ حامد عبدالملکی؛ الهام وفائی


9. بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای تمرکز، شدت تبلیغات و سودآوری در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-193

محسن پورعبادالهان کویچ؛ الهام وفائی؛ سعیده صمد‌زاد


10. برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش MIMIC

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-109

منصور زراءنژاد؛ صلاح ابراهیمی؛ پویان کیانی


11. رتبه‏بندی میزان اشتغال و ارزش افزوده حاصل از فعالیت بخش‌های تول‍یدی و بررسی علل آنها (با استفاده از تحلیل داده-ستانده)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 113-150

نورالدین شریفی؛ مرتضی پهلوانی؛ مجتبی اسفندیاری‌کلوکن؛ حسین دهقان‌شورکند؛ حسین علی‌اصغرپور‌ موزیرجی؛ فرشید سعادتی ‌میل‌آغاردان


12. منابع نوسانات حساب جاری: مطالعه موردی ایران و مکزیک

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-30

کاظم یاوری؛ بهرام سحابی؛ عباس عصاری؛ رضا محسنی


13. تاثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-60

علی حسین صمدی؛ محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی


14. اولویت‌بندی موانع صادرات شرکت‌های نرم‌افزاری ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 145-188

وحید فعالیت؛ ندا خارقانی؛ مهدی امیدی


16. بررسی تاثیر سرکوب مالی بر بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی: مطالعه موردی اقتصاد ایران (86-1342)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 81-103

علی حسین صمدی؛ جواد ترکمانی؛ ساناز منصوری


17. بررسی الگوی ساختار، رفتار و عملکرد بازار:مطالعه موردی صنایع چرم، کیف و کفش ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-19

محسن پورعبادالهان کویچ؛ سعیده صمدزاد؛ الهام وفائی


18. نقش سرمایه انسانی در صادرات زیربخش‌های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 99-122

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ حسن عبدی


19. تخمین شکاف محصول با تأکید بر سرمایه انسانی: مورد ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 59-98

مرتضی خورسندی؛ کریم اسلاملوییان؛ سید حسین ذوالنور