موضوعات = اقتصاد پولی
تعداد مقالات: 10
1. مکانیزم انتقال غیر خطی سیاست پولی از کانال قیمت سهام در ایران: رویکرد (MS-VAR)

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-98

علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور


2. قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل‌های مبتنی بر رفتار کارگزاران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-32

رویا کانور؛ عباس علوی راد؛ بیت الله اکبری مقدم؛ اکبر میرزاپور باباجان


3. سیاست پولی بهینه با لحاظ کارگزاران اقتصادی ناهمگن و اثرات آن بر فعالیت‌های حقیقی و کسب و کار در ایران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-97

یزدان گودرزی فراهانی؛ منصور خلیلی عراقی؛ حسین عباسی نژاد


4. بررسی وضعیت پایای اقتصاد ایران در شرایط بانکداری ذخیره کامل

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-225

داود محمودی نیا؛ لیلا برهانی؛ امید ستاری


5. اثر محدودیت اعتباری بنگاه بر بیکاری در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-262

ناصر الهی؛ نگار بیرجندی


6. بررسی تاثیر صرفه‌های ناشی از تنوع در دارایی‌های بانکی بر معیار بازدهی بانک‌ها

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 159-190

محمد مهدی برقی اسکویی؛ رضا رنج پور؛ نازیلا محرم جودی


8. بررسی عوامل مؤثر بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-76

امید ستاری؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری


9. ناسازگاری زمانی سیاست پولی و اثرگذاری آن بر نوسانات نرخ ارز در ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-240

منصور خلیلی عراقی؛ محسن رحیم زاده نامور


10. بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-211

پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغر پور؛ بهزاد سلمانی