موضوعات = اقتصاد انرژی
تعداد مقالات: 6
2. مطالعه تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 299-334

تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تکلیف؛ خلیل قدیمی دیزج


4. بررسی تأثیر غیر خطی مصرف انواع انرژی بر تولید ناخالص داخلی در ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-165

مجید هاتفی مجومرد؛ ام البنین جلالی؛ رضا اشرف گنجویی


6. بررسی تاثیر متغیرهای سیاسی و تجاری بر پایداری محیط زیست: کاربرد یک الگوی پانل پویا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-157

جواد هراتی؛ حجت تقی زاده؛ تکتم امینی