موضوعات = اقتصاد سنجی
تعداد مقالات: 5
1. برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 253-278

اسمعیل ابونوری؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ ایمان میرزااقانسب


2. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران با لحاظ بخش مسکن

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-102

ابراهیم بهرامی نیا؛ اصغر ابوالحسنی؛ ایلناز ابراهیمی


3. تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک‌های ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-229

اسفندیار جهانگرد؛ فاطمه عبدالشاه


5. بررسی تاثیر متغیرهای سیاسی و تجاری بر پایداری محیط زیست: کاربرد یک الگوی پانل پویا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-157

جواد هراتی؛ حجت تقی زاده؛ تکتم امینی