موضوعات = اقتصاد ایران
تعداد مقالات: 20
1. طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

محمد نصراللهی؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده؛ نادر مهرگان


3. اثر شوک درآمدهای نفتی بر توان پذیری قیمت مسکن شهری در ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-166

سیدوحید احمدی؛ ابراهیم عباسی؛ رضا محسنی


4. سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-131

حمید ابریشمی؛ اکبر کمیجانی؛ مهدی نوری؛ محمد حسین معماریان


6. بازخورد درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در سیاست حذف مالیات بر سود بنگاه‌ها

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 365-384

مانی موتمنی؛ احمد جعفری صمیمی؛ فروزان والهی


7. سرایت حباب: بررسی موردی بازارهای ارز و بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 241-270

مجید هاتفی مجومرد؛ محسن مهرآرا


8. عوامل مؤثر بر شکل‏گیری طبقات فقیر در ایران (رویکرد داده‌های شبه تابلویی)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-53

کمال غضنفری اقدم؛ زهرامیلا علمی


9. بررسی توهّم مالی پیچیدگی ساختار درآمد دولت در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-189

فوزیه جیحون‌تبار


10. تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی و تغییرات نقدینگی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-161

ایمان باستانی فر؛ سعید صمدی


11. پیش بینی وقوع سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترهای میان گذر

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-64

پرویز رستم زاده؛ یزدان گودرزی فراهانی


12. تجزیه نابرابری درآمدی در استان کردستان بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-156

احمد محمدی؛ نوید خانزادی؛ فاتح حبیبی


13. بررسی همگرایی مصرف سرانه خانوار بین استان‌های ایران در سال‌های 1393-1379

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-130

علی فقه مجیدی؛ فریبا سلامی؛ احمد محمدی


15. کاربرد نظریه اقتصاد ساختاری جدید در توسعه اقتصادی ایران در قالب چارچوب GIF جهت تعیین بخش‌های پیشران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 233-268

سعید دهقان خاوری؛ سید حسین میرجلیلی؛ فرشاد مومنی


16. تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی بر رفاه خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-64

منیر صادقی؛ نعمت اله اکبری؛ هادی امیری


17. مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر شادمانی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-152

اسمعیل ابونوری؛ جمال اسکندری


18. بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزینی (BMA)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-29

محسن مهرآرا؛ مطهره السادات مجدزاده؛ آرزو غضنفری


19. بررسی تاثیر متغیرهای سیاسی و تجاری بر پایداری محیط زیست: کاربرد یک الگوی پانل پویا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-157

جواد هراتی؛ حجت تقی زاده؛ تکتم امینی