دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1398

ایمان میرزااقانسب؛ اسمعیل ابونوری؛ غلامرضا کشاورز حداد


2. بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

زهره اسدی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری


3. مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال قیمت سهام در ایران؛ رویکرد (MS-VAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور


4. بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر کارایی انرژی در استان‌های ایران (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

یونس گلی؛ یوسف محنت فر