ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انرژی خورشیدی یکی از مهم­ترین انواع انرژی­های تجدیدپذیر در ایران است؛ چرا که اکثر مناطق ایران از توانایی قابل توجهی در استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. به عنوان مثال شهر مشهد با توجه به موقعیت جغرافیایی و داشتن 313 روز آفتابی از 365 روز در سال، قابلیت استفاده از انرژی خورشیدی را در بخش­های مختلف صنعتی و خانگی داراست؛ هدف از نگارش این مقاله امکان­سنجی استفاده از یک سیستم فتوولتائیک به منظور تأمین بار الکتریکی مورد نیاز یک مجتمع مسکونی در شهر مشهد به عنوان موردی از مصارف خانگی با استفاده از آمار و اطلاعات واقعی یک واحد مسکونی تجهیز شده به سیستم فتوولتائیک با نام خانه سبز در مشهد و در سال 1391 می­باشد. برای این منظور، آنالیز فنی- اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که استفاده از این سیستم­ها در مجتمع­های مسکونی سه واحدی، توجیه­پذیر بوده به­ طوری که با میزان سرمایه­گذاری اولیه 200 میلیون ریال، نرخ بازدهی داخلی در یک مجتمع مسکونی با متوسط مصرف KWH 400 در ماه برای هر واحد، برابر با 83/22 درصد است و دوره بازگشت سرمایه 13 سال و نیز خالص ارزش فعلی به میزان 380,96 میلیون ریال می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Evaluation of the Use of Solar Power and Fossil Energy in a Three-Unit Complex: A Case Study in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein MahdaviAdeli 1
  • Mostafa Salimifar 1
  • Azam Ghezelbash 2
1 Professor in Economics, Ferdowsi University of Mashhad
2 M.Sc. in Economics,Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Solar energyisone of the main types of renewable energy. Most regions of Iran have are markable ability to use solar energy. For example, with regard to its geographical location, the city of Mashhad has 313 days of sunshine a year. Solar energy can be also used in various industrial and domestic sectors. The purposeof this paper is to assess the feasibility of using a photovoltaic system o meet the load requirements of a residential complex in the city of Mashhad, as a case of residential energy usage, using real data from a dwelling unit equipped with a photovoltaic system called ‘thegreen house’ studied in Mashhad in1391. For the purpose of technical analysis, of the economic use of this system, the COMFAR software was employed. The resultsshowthatusingphotovoltaicsystems is economically justifiable with a fund of 200 million riyals, and the internal rate of return in an average residential consumption per unit per month for400 KWH is equal to22/83, with a 13-year paybackperiodand a present net value of96/380millionriyals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar Energy
  • Photovoltaic (PV) System
  • Economic-Financial Assessment
  • COMFAR Software
الف) منابع و مآخذ فارسی
اداره بررسی­ها و سیاست­های اقتصادی (1389). بانک اطلاعات سری­های زمانی اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
اسکونژاد، محمد مهدی (1383). اقتصاد مهندسی، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
بهادری نژاد، مهدی. و فرهمندپور، بهاره (1384). "طراحی و بررسی اقتصادی سیستم برق خورشیدی برای یک ساختمان اداری در تهران". بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق تهران، ایران.
پیرحق­شناس ولی، مسعود. و معتضدیان، آسیه (1390). "استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر در ساختمان­ها". نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید، اسفند 1390، تهران.
توانیر( 1390). قیمت برق بر حسب بخش­های مختلف، www.tavanir.org.ir
خواجه صالحانی، محسن. و رسولی، رضا (1390). "تأمین برق مبتنی بر انرژی خورشیدی با استفاده از صفحات فتوولتائیک و کاربردهای جدید آن". نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید، اسفندماه 1390، تهران.
رحیم زاده، اشکان (1382). ارزیابی اقتصادی استفاده از آبگرمکن های خورشیدی در فردوس، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد.
سالنامه هواشناسی، سازمان هواشناسی کشور (1390)، ساعت آفتابی شهرهای مختلف.
سلطانی، علی. مصطفوی، مسعود. محمدنژاد سیگارودی، جعفر. و منشی­پور، سمیرا (1389). "بررسی انرژی­های تجدیدپذیر سیستم­های فتوولتائیک". فصلنامه مواد و انرژی جلد دوم: 306.
 شیرودی، ابوالفضل. جعفری، نیلوفر. منشی­پور، سمیرا. و رحیم زاده، مهنام (1386). "بررسی نخستین سیستم انرژی هیدروژن خورشیدی ایران با استفاده از نرم افزار HOMER". ششمین همایش ملی انرژی، خرداد ماه 1386.
فتوحی، دارا (1379). "بررسی فنی و اقتصادی برق­رسانی به منطقه خور و بیابانک با استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر". کمیته مرکزی تحقیقاتی منطقه اصفهان، شورای تحقیقات برق، وزارت نیرو.
کوچک­زاده، مجید (1384). ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
مهدی زاده، علی­محمد. و فرزام، عبدالحمید (1388). "توجیه فنی-اقتصادی احداث یک نیروگاه به روش برج خورشیدی در ایران". بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، ایران.
 مرکز آمار ایران (1389). سالنامه آماری ایران www.sci.org.ir       
وزارت نیرو (1390). انرژی خورشیدی، معاونت امور انرژی، سازمان انرژی­های نو ایران.
وزارت نیرو (1390). گزارش سالانه انرژی­های تجدیدپذیر، سازمان انرژی­های نو ایران.
وزرات نیرو(1392). آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال 1392، معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت مادر تخصصی توانیر، دفتر فنآوری اطلاعات و آمار.
یزدانی راد، رحیم. کوچری، آلبرت. و عزیزی، هوشنگ (1377). "ارزیابی اقتصادی سیستم­های انرژی فتوولتایی و گسترش شبکه برق و مولدهای دیزلی برای تامین برق روستاها در ایران". نشریه علمی و پژوهشی برق (22): 123-134.
 
ب) منابع و مآخذ لاتین
Clark. J.A & Stachan. P.A. (2009). "Simulation of Conventional and Renewable Building Energy Systems". Energy Systems Research Unit University of Strathclyde, Renewable Energy Journal (5): 1178-1189.
Koner, P.K. & V. Dutta and K.L. Chopra. (2000). "A Comparative Life Cycle Energy Cost Analysis of Photovoltaic and Fuel Genarator for Load Shedding Application". Solar Energy Materials and Solar Cells Journal (60): 309-322.
Chandrasekar. B, Tara. C. Kandpal. (2010). "An Opinion Survey Based Assessment of Renewable Energy Technology Development in India". Renewable and Sustainable Energy Reviews (11): 688-701.
Evans. Annette, Valdmir .Strezov, Tim J. Evans. (2009). "Assessment of Sustainability Indicators for Renewable Energy Technologies". Renewable and Sustainable Energy Reviews (13): 1082- 1088.
Lesourd. Jean-Baptiste (2001). "Solar Photovoltaic Systems: the Economics of a Renewable Energy Resource". Environmental Modeling & Software (16): 147-156.
Yu-Sheng Chang (2011). "The Analysis of Renewable Energy Policies for the Taiwan Penghu Island Administrative Region". Renewable and Sustainable Energy Reviews (16): 958-965.