بررسی آثار رفاهی و زیست‌محیطی سیاست‌ قیمت‌گذاری غیر متوازن بر سوخت‌های فسیلی به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی دانشگاه آیت‌الله حایری، میبد

2 استاد دانشگاه پیام نور، تهران

3 دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران

4 استادیار دانشگاه آزاد، تهران

چکیده

در این مطالعه اثرات سیاست قیمت‌گذاری غیر متوازن بر سوخت‌های فسیلی به تفکیک مناطق مختلف در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این منظور ابتدا نرخ بهینه مالیات بر کربن بر اساس میزان تمایل به پرداخت خانوارها برای گریز از آثار زیان‌بار آلودگی با استفاده از الگوی قیمت هدانیک محاسبه می‌شود و بر اساس مقادیر آن استان‌های ایران در 8 منطقه طبقه‌‌‌بندی می‌شوند. پس از آن با شبیه‌سازی اثر مالیات بر آلودگی به میزان کربن موجود در سوخت‌های فسیلی و اعمال سیاست قیمت‌گذاری غیر متوازن، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه‌ای، آثار رفاهی و زیست‌محیطی این سیاست در 31 دوره 10 ساله (1700-1390) بررسی می‌گردد. بر اساس نتایج تحقیق با اعمال سیاست قیمت‌گذاری غیر متوازن بر سوخت‌های فسیلی، سطح خسارت‌های زیست‌محیطی به واسطه انتشار آلودگی بر این حامل‌های انرژی به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد ولی تغییرات سطح رفاه خانوارها به لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. بنابراین اعمال سیاست قیمت‌گذاری غیر متوازن بر سوخت‌های فسیلی جهت ارتقاء کیفیت محیط زیست توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Welfare and Environmental Impacts of Unbalanced Pricing Policy on Fossil Fuels in Different Regions of Iran: Application of a Dynamic Regional General

نویسندگان [English]

 • Mehdi Akaberi Tafti 1
 • Farhad Khodadad Kashi 2
 • Yeganeh Mosavi Jahromi 3
 • Ali Akbar Khosravi Nejad 4
1 Assistant Professor, Ayatollah Haeri University of Meybod
2 Professor at Central Organization of PNU
3 Associate Professor at Central Organization of PNU
4 Assistant Professor at Islamic Azad university
چکیده [English]

In this article, we explore the welfare and environmental impacts of unbalance pricing on fossil energy in different areas of Iran using a regional dynamic general equilibrium model. For this purpose, initially, the willingness of each province to avoid the harmful impacts of pollution is calculated and then, based on the results of the calculations, the provinces are classified into eight regions. Then, we define two different policy scenarios and compare their results. The two scenarios include a base scenario (i.e. without taxes and government intervention) and unbalanced pricing of fossil energy for different regions. The effects of different policies are investigated in 35 periods of 10 years. According to the results of the study, internalizing the costs of environmental pollution has positive environmental impacts, while the effects of welfare factors on unbalanced pricing are not statistically significant. Accordingly, an unbalanced pricing policy of fossil fuels is recommended to improve the quality of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regional dynamic general equilibrium model
 • Welfare and environmental impacts
 • Unbalanced pricing
 • Environmental costs
 1. الف) منابع و مآخذ فارسی

  1. خیابانی، ناصر (1387). "یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ارزیابی افزایش قیمت تمامی حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران". فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی 5(16): 34-1.
  2. کامان. مایک، استاگل. زیگرید (2005). مقدمه‌ای بر اقتصاد بوم شناختی. اسماعیل صالحی، علی حبیبی. و فرزام پوراصغر سنگاچین؛ تهران، دانشگاه تهران.
  3. منظور، داود. و حقیقی، ایمان (1390). "آثار اصلاح قیمت‌های انرژی بر انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی در ایران، مدل‌سازی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر". محیط‌شناسی 37(۶۰): 12-1.

   

  ب) منابع و مآخذ لاتین

  1. Bae, Jeong Hwan & James S. Shortle. (2005). "The Welfare Consequences of Green Tax Reform in Small Open Economies". Agricultural and Applied Economics Association Paper. NO. 05:19-65.
  2. Hill, M. (1998). "Green Tax Reform in Sweden: the Second Dividend and the Cost of Tax Exemptions". Journal of Environmental Economics and Management 4: 96-231.
  3. Koskela, E. and R. Schob (1995). "Green Tax Reform, Structural Unemployment, and Welfare", Hans-Werner Sinn, University of Munich. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association 91: 52-56.
   1. Nordhaus. William D. and Joseph Boyer. (1999). Roll the DICE Again: Economic Models of Global Warming, Yale University Publishing.
   2. Nordhaus, William (2011). "Estimates of the Social Cost of Carbon: Background and Results from the Rice-2011 Model". Cowles Foundation Discussion Paper NO. 1826.
   3. Saveyn, Bert and Denise Van Regemorter (2007). "Environmental Policy in a Federal State A Regional CGE Analysis of the NEC Directive in Belgium". Energy, Transport and Environment Working Papers Series with number ete0701.
   4. Uri, N. D. and R, Boyd (1997). "An Evaluation of the Economic Effects of Higher Energy Prices in Mexico". Energy Policy 25(2): 205-215.
   5. Israel, Debra and ArikLevinso (2004). "Willingness to Pay for Environmental Quality: Testable Empirical Implications of the Growth and Environment Literature". Energy Policy 3(1): PP 02-17.