نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، بهنام اثرات وفور درآمدهای نفتی بر نظام تصمیم‌گیری عوامل و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 189-218]
 • ابراهیمی، سعید برآورد کشش جانشینی میان مصرف خصوصی و مخارج دولتی در ایران و کشورهای 8D [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 219-246]
 • ابونوری، اسمعیل مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر شادمانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 137-152]
 • احسانی، محمدعلی اثر ریسک درآمد بر نرخ پس‌انداز ناخالص داخلی: مطالعه موردی ایران (برآورد تابع پس‌انداز ملی در ایران با تاکید بر نااطمینانی درآمد ملی) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 1-19]
 • اسکندری، جمال مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر شادمانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 137-152]
 • اسماعیلی رزی، حسین اثرات وفور درآمدهای نفتی بر نظام تصمیم‌گیری عوامل و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 189-218]
 • اصغرپور، حسین برآورد کشش جانشینی میان مصرف خصوصی و مخارج دولتی در ایران و کشورهای 8D [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 219-246]
 • اکابری تفتی، مهدی بررسی آثار رفاهی و زیست‌محیطی سیاست‌ قیمت‌گذاری غیر متوازن بر سوخت‌های فسیلی به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه‌ای [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 65-84]
 • اکبری، نعمت اله مدل‌های انتخاب گسسته: کاربردی از انتخاب وسیله نقلیه در شهر اصفهان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 1-24]
 • اکبری، نعمت اله تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی بر رفاه خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 41-64]
 • اکبرزاده، میثم مدل‌های انتخاب گسسته: کاربردی از انتخاب وسیله نقلیه در شهر اصفهان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 1-24]
 • امیری، هادی تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی بر رفاه خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 41-64]
 • انصاری سامانی، حبیب اثر دین‌داری بر تعاون: ارزیابی رفتار دانشجویان در بازی کالای عمومی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 111-133]

پ

 • پورفرج، علیرضا اثر دین‌داری بر تعاون: ارزیابی رفتار دانشجویان در بازی کالای عمومی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 111-133]

ت

 • توفیقی، حمید تاثیر رانت نفتی بر کیفیت نهادها در اقتصادهای نفتی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 21-40]

ج

 • جعفری صمیمی، احمد ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بر رویکرد رفتاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 55-76]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز ارزیابی تاثیر ناسازگاری زمانی بر تورم در ایران با رویکرد FOMC [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 135-157]

ح

 • حیدری، حسن اثر توسعه مالی بر ساختار سرمایه بنگاه‌های غیر ‌مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 25-54]

خ

 • خداداد کاشی، فرهاد بررسی آثار رفاهی و زیست‌محیطی سیاست‌ قیمت‌گذاری غیر متوازن بر سوخت‌های فسیلی به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه‌ای [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 65-84]
 • خسروی نژاد، علی اکبر بررسی آثار رفاهی و زیست‌محیطی سیاست‌ قیمت‌گذاری غیر متوازن بر سوخت‌های فسیلی به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه‌ای [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 65-84]
 • خلیلی اصل، مریم اثر ریسک درآمد بر نرخ پس‌انداز ناخالص داخلی: مطالعه موردی ایران (برآورد تابع پس‌انداز ملی در ایران با تاکید بر نااطمینانی درآمد ملی) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 1-19]
 • خوش اخلاق، رحمان مدل‌های انتخاب گسسته: کاربردی از انتخاب وسیله نقلیه در شهر اصفهان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 1-24]

د

 • دهقان دهنوی، محمدعلی اثر توسعه مالی بر ساختار سرمایه بنگاه‌های غیر ‌مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 25-54]

ر

 • رشید، خسرو بررسی عوامل سیاست‌های اقتصادی مؤثر بر شاخص سلامت روان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 117-136]

ز

 • زمانیان، غلامرضا رویکرد غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم در بررسی اثر پس‌انداز بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 159-187]

س

 • سلمانی، بهزاد برآورد کشش جانشینی میان مصرف خصوصی و مخارج دولتی در ایران و کشورهای 8D [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 219-246]
 • سهرابی وفا، حسین بررسی عوامل سیاست‌های اقتصادی مؤثر بر شاخص سلامت روان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 117-136]

ش

 • شیرعلی، شیرین اثرات وفور درآمدهای نفتی بر نظام تصمیم‌گیری عوامل و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 189-218]
 • شمس الدینی، مصطفی بررسی عوامل مؤثر برمیزان درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 77-116]
 • شهیدی، آمنه اثر توسعه مالی بر ساختار سرمایه بنگاه‌های غیر ‌مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 25-54]
 • شهرکی، جواد بررسی عوامل مؤثر برمیزان درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 77-116]

ص

 • صادقی، حسین اثرات ادوار تجاری بر نرخ مرگ و میر در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 85-110]
 • صادقی، منیر تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی بر رفاه خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 41-64]

ع

 • عاقلی، لطفعلی اثرات ادوار تجاری بر نرخ مرگ و میر در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 85-110]
 • عباسی نژاد، حسین ارزیابی تاثیر ناسازگاری زمانی بر تورم در ایران با رویکرد FOMC [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 135-157]

غ

 • غفاری گولک، مرضیه اثرات ادوار تجاری بر نرخ مرگ و میر در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 85-110]

ق

 • قاسمی فر، ثمینه بررسی عوامل سیاست‌های اقتصادی مؤثر بر شاخص سلامت روان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 117-136]
 • قبادی، نسرین ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بر رویکرد رفتاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 55-76]

گ

 • گیلک حکیم آبادی، محمدتقی اثر دین‌داری بر تعاون: ارزیابی رفتار دانشجویان در بازی کالای عمومی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 111-133]
 • گودرزی فراهانی، یزدان ارزیابی تاثیر ناسازگاری زمانی بر تورم در ایران با رویکرد FOMC [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 135-157]
 • گوگردچیان، مرضیه مدل‌های انتخاب گسسته: کاربردی از انتخاب وسیله نقلیه در شهر اصفهان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 1-24]

م

 • مهرگان، نادر بررسی عوامل سیاست‌های اقتصادی مؤثر بر شاخص سلامت روان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 117-136]
 • موسوی جهرمی، یگانه بررسی آثار رفاهی و زیست‌محیطی سیاست‌ قیمت‌گذاری غیر متوازن بر سوخت‌های فسیلی به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه‌ای [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 65-84]

ن

 • ناصری، علیرضا اثرات ادوار تجاری بر نرخ مرگ و میر در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 85-110]

ه

 • هاتفی مجومرد، مجید رویکرد غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم در بررسی اثر پس‌انداز بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 159-187]

ی

 • یاوری، کاظم اثر توسعه مالی بر ساختار سرمایه بنگاه‌های غیر ‌مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 25-54]
 • یحیوی رازلیقی، حسن تاثیر رانت نفتی بر کیفیت نهادها در اقتصادهای نفتی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 21-40]
 • یوسفی حاجی اباد، رضا ارزیابی بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 153-175]