نمایه نویسندگان

ا

 • اصغرپور، حسین بررسی تجربی مدل پولی نرخ ارز در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • امینی، فاطمه اثر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد تجاری ایران (87-1375) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 21-43]

ب

 • بانوئی، علی‌اصغر سنجش اهمیت بخش‌ها با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 135-171]
 • براتی، مهدی شبیه‌‌سازی آثار به کار گیری یورو به جای دلار در مبادلات نفتی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 105-133]

پ

 • پورعبادالهان کویچ، محسن بررسی الگوی ساختار، رفتار و عملکرد بازار:مطالعه موردی صنایع چرم، کیف و کفش ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-19]

ت

 • ترکمانی، جواد بررسی تاثیر سرکوب مالی بر بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی: مطالعه موردی اقتصاد ایران (86-1342) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 81-103]
 • تکیه، مهدی سنجش اهمیت بخش‌ها با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 135-171]

ج

 • جبل عاملی، فرخنده شبیه‌‌سازی آثار به کار گیری یورو به جای دلار در مبادلات نفتی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 105-133]
 • جهانگیری، خلیل بررسی تجربی مدل پولی نرخ ارز در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • جهانگرد، اسفندیار شناسایی بخش‌های کلیدی با رویکرد‌های تحلیل داده-ستانده (IO)، اقتصاد سنجی (EC) و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): مطالعه موردی ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 107-136]

خ

 • خوشنودی، عبداله بررسی اثر اشتغال در بخش صادراتی بر اشتغال محلی در شهرهای ایران: آزمون تجربی نظریه رشد مبتنی بر صادرات [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 159-179]

د

 • دلیری، حسن اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی: تبیین چارچوب نظری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 23-56]
 • دهقان شورکند، حسین سنجش اهمیت بخش‌ها با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 135-171]

ر

 • راستی، محمد تاثیر تجارت بر توسعه سیستم بانکی و بازار سرمایه درکشورهای ملحق شده به WTO [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 137-157]
 • رستم‌زاده، پرویز بررسی اثر اشتغال در بخش صادراتی بر اشتغال محلی در شهرهای ایران: آزمون تجربی نظریه رشد مبتنی بر صادرات [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 159-179]
 • رضازاده، علی بررسی تجربی مدل پولی نرخ ارز در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • رنانی، محسن اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی: تبیین چارچوب نظری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 23-56]
 • رهنمای قراملکی، غلامحسین بررسی تاثیر موجودی سرمایه داخلی و خارجی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 173-198]

س

 • سجادی، حسن تخمین تابع سرمایه‌گذاری مسکن در نقاط شهری ایران با رویکرد توبین- Q [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 71-105]
 • سرلک، عبدالرضا تعیین الگوی بهینه تخصیص تسهیلات بانکی به کمک منطق فازی با لحاظ شرایط ریسک (مطالعه موردی: تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی تهران) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 57-79]

ش

 • شریفی رنانی، حسین بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها در ایران: با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 45-69]

ص

 • صباغ کرمانی، مجید بررسی اثر اشتغال در بخش صادراتی بر اشتغال محلی در شهرهای ایران: آزمون تجربی نظریه رشد مبتنی بر صادرات [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 159-179]
 • صدرآبادی، علیرضا ناصر تعیین الگوی بهینه تخصیص تسهیلات بانکی به کمک منطق فازی با لحاظ شرایط ریسک (مطالعه موردی: تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی تهران) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 57-79]
 • صمدی، علی حسین بررسی تاثیر سرکوب مالی بر بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی: مطالعه موردی اقتصاد ایران (86-1342) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 81-103]
 • صمدزاد، سعیده بررسی الگوی ساختار، رفتار و عملکرد بازار:مطالعه موردی صنایع چرم، کیف و کفش ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-19]

ط

 • طیبی، سید کمیل اثر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد تجاری ایران (87-1375) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 21-43]

ع

 • عاشوری، پردیس شناسایی بخش‌های کلیدی با رویکرد‌های تحلیل داده-ستانده (IO)، اقتصاد سنجی (EC) و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): مطالعه موردی ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 107-136]

ق

 • قلی زاده، علی اکبر تخمین تابع سرمایه‌گذاری مسکن در نقاط شهری ایران با رویکرد توبین- Q [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 71-105]

گ

 • گوگردچیان، احمد اثر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد تجاری ایران (87-1375) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 21-43]

م

 • محمدپور، سیاوش بررسی تجربی مدل پولی نرخ ارز در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • محمدزاده، پرویز بررسی تاثیر موجودی سرمایه داخلی و خارجی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 173-198]
 • مکیان، سیدنظام الدین تعیین الگوی بهینه تخصیص تسهیلات بانکی به کمک منطق فازی با لحاظ شرایط ریسک (مطالعه موردی: تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی تهران) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 57-79]
 • منصوری، ساناز بررسی تاثیر سرکوب مالی بر بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی: مطالعه موردی اقتصاد ایران (86-1342) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 81-103]
 • مهرآرا، محسن شبیه‌‌سازی آثار به کار گیری یورو به جای دلار در مبادلات نفتی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 105-133]

و

 • وفائی، الهام بررسی الگوی ساختار، رفتار و عملکرد بازار:مطالعه موردی صنایع چرم، کیف و کفش ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-19]