نمایه نویسندگان

آ

 • آسایش، حمید کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 61-87]

ا

 • ابطحی، سید یحیی اثرات وابسته به وضعیت رشد نقدینگی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 241-280]
 • احمدیان، اعظم اثر ویروس کرونا بر بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در چارچوب مدل DSGE [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 181-211]
 • اسکندری، حمید تاثیر هزینه‌های رفاهی دولت بر ثبات سیاسی-اجتماعی (از مسیر توسعه انسانی): ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 163-196]
 • اصغرپور ماسوله، احمدرضا بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه‌جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف‌کنندگان [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 281-315]
 • افخمی، سروش عوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیه خانوارهای مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 31-59]
 • امیری، فرهاد کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 61-87]
 • امراللهی، الهام اثرات وابسته به وضعیت رشد نقدینگی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 241-280]
 • انصاری سامانی، حبیب بررسی تأثیر مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 121-162]

ب

 • بانویی، علی اصغر تحلیل‌های سیاستی آثار حذف یارانه بنزین بر شاخص هزینه تولید‌کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-28]
 • بزازان، فاطمه سنجش ردپای انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی استان یزد با رویکرد داده - ستانده [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 317-344]

پ

 • پهلوانی، مصیب بررسی تأثیر تحریم‌های مالی بر نابرابری درآمد در ایران: مدل (TVP-FAVAR) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 213-239]

ت

 • تابش، آذر ارزیابی اقتصادی طرح ملی شیرین‌سازی و انتقال آب خلیج ‌فارس به معادن جنوب شرقی کشور: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل ‌محاسبه مالی (FCGE) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 143-180]
 • تکیه، مهدی تحلیل‌های سیاستی آثار حذف یارانه بنزین بر شاخص هزینه تولید‌کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-28]

ج

 • جیحون تبار، فوزیه تحلیل تجربی اثر نابرابری درآمد بر مخارج عمومی استان‌ها در چارچوب مدل رأی‌دهنده میانه [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 259-285]
 • جعفری، سمیه ارزیابی فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران به عنوان شاخصی از توسعه عادلانه [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 315-337]

چ

 • چهرقانی، احمد بررسی تأثیر مالیات بر حقوق بر رشد اقتصادی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 121-162]

ح

 • حیدری، حسن برآورد تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر اشتغال بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 65-107]
 • حیدری، حسن بررسی مداخلات ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 223-258]
 • حیدریان، سمیرا بررسی تأثیر تحریم‌های مالی بر نابرابری درآمد در ایران: مدل (TVP-FAVAR) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 213-239]

د

 • دادگر، یداله تاثیر هزینه‌های رفاهی دولت بر ثبات سیاسی-اجتماعی (از مسیر توسعه انسانی): ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 163-196]
 • درخشانی درآبی، کاوه کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 61-87]
 • دره نظری، زینب بررسی رابطه بین مالی‌سازی و پس‌انداز ملی در ایران با استفاده از رویکرد داده‌ها با تواتر مختلف (میداس) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 89-119]
 • دهقان بنادکوکی، فرناز سنجش ردپای انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی استان یزد با رویکرد داده - ستانده [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 317-344]

ر

 • راغفر، حسین ارزیابی فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران به عنوان شاخصی از توسعه عادلانه [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 315-337]
 • ربیعی، حسین بررسی فقر چندبعدیِ مناطق شهری ایران در دوره 1383 الی 1398: به‌کارگیری وزن‌های حاصل از تحلیل تناظر چندگانه در روش آلکایر-فوستر [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 339-368]
 • رستمی، مجتبی آیا بازار سهام ایران کارا است؟ آزمون‌ باقیمانده- محور هم‌انباشتگی با رویکرد بیزی جزیی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 197-221]
 • رضائی سراجی، محمود ارائه چارچوبی برای برآورد سهم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 345-373]
 • رهبر، فرهاد ارائه مدل تأثیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 109-142]

س

 • سالم، علی اصغر عوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیه خانوارهای مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 31-59]
 • سحابی، بهرام بررسی مداخلات ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 223-258]
 • سیفی، احمد بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه‌جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف‌کنندگان [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 281-315]
 • سلاطین، پروانه ارائه چارچوبی برای برآورد سهم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 345-373]

ش

 • شاکری، عباس ارزیابی فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران به عنوان شاخصی از توسعه عادلانه [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 315-337]
 • شایگان فرد، حجت اله ارزیابی و استخراج تمایل به پرداخت سپرده‌گذاران بانکی نسبت به بانک‌داری اخلاقی با استفاده از تکنیک آزمون انتخاب گسسته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 1-30]

ص

 • صارم، مهدی ارائه مدل تأثیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 109-142]
 • صالح نیا، نرگس بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه‌جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف‌کنندگان [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 281-315]
 • صامتی، مجید ارزیابی اقتصادی طرح ملی شیرین‌سازی و انتقال آب خلیج ‌فارس به معادن جنوب شرقی کشور: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل ‌محاسبه مالی (FCGE) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 143-180]
 • صمدی، سعید ارزیابی اقتصادی طرح ملی شیرین‌سازی و انتقال آب خلیج ‌فارس به معادن جنوب شرقی کشور: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل ‌محاسبه مالی (FCGE) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 143-180]

ط

 • طاهرپور، جواد عوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیه خانوارهای مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 31-59]

ع

 • عباس زاده، محبوبه بررسی مداخلات ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 223-258]
 • عبدالهی، فرشته اثر فضایی شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از رهیافت فضایی STIRPAT [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 287-313]
 • عبدلی، قهرمان ارزیابی و استخراج تمایل به پرداخت سپرده‌گذاران بانکی نسبت به بانک‌داری اخلاقی با استفاده از تکنیک آزمون انتخاب گسسته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 1-30]
 • عربی، سید هادی محدودیت وثیقه‌ای و تاثیر آن بر بانکداری کشور و متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 375-405]
 • عزتی، مرتضی برآورد تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر اشتغال بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 65-107]
 • عمرانی، زهرا تحلیل‌های سیاستی آثار حذف یارانه بنزین بر شاخص هزینه تولید‌کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-28]

غ

 • غبیشاوی، عبدالخالق اثر فضایی شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از رهیافت فضایی STIRPAT [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 287-313]

ف

 • فتح آبادی، مهدی ارائه چارچوبی برای برآورد سهم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 345-373]
 • فریدزاد، علی تحلیل‌های سیاستی آثار حذف یارانه بنزین بر شاخص هزینه تولید‌کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-28]
 • فرهادیان، مهرداد ارزیابی اقتصادی طرح ملی شیرین‌سازی و انتقال آب خلیج ‌فارس به معادن جنوب شرقی کشور: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل ‌محاسبه مالی (FCGE) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 143-180]
 • فطرس، محمد حسن بررسی رابطه بین مالی‌سازی و پس‌انداز ملی در ایران با استفاده از رویکرد داده‌ها با تواتر مختلف (میداس) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 89-119]

ک

 • کاکاوندی، محمد مهدی ارائه مدل تأثیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 109-142]
 • کیانی، غلامحسین ارزیابی اقتصادی طرح ملی شیرین‌سازی و انتقال آب خلیج ‌فارس به معادن جنوب شرقی کشور: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل ‌محاسبه مالی (FCGE) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 143-180]
 • کفائی، سیدمحمدعلی بررسی فقر چندبعدیِ مناطق شهری ایران در دوره 1383 الی 1398: به‌کارگیری وزن‌های حاصل از تحلیل تناظر چندگانه در روش آلکایر-فوستر [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 339-368]
 • کمالی دهکردی، پروانه اثر فضایی شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از رهیافت فضایی STIRPAT [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 287-313]

گ

 • گودرزی فراهانی، یزدان محدودیت وثیقه‌ای و تاثیر آن بر بانکداری کشور و متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 375-405]

م

 • محسنی، رضا عوامل موثر بر تراز حساب جاری ایران: یک تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 29-63]
 • محمودزاده، محمود ارائه چارچوبی برای برآورد سهم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 345-373]
 • مداح، مجید تحلیل تجربی اثر نابرابری درآمد بر مخارج عمومی استان‌ها در چارچوب مدل رأی‌دهنده میانه [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 259-285]
 • میرجلیلی، سیدحسین بررسی تأثیر تحریم‌های مالی بر نابرابری درآمد در ایران: مدل (TVP-FAVAR) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 213-239]
 • مریدی، پروین برآورد تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر اشتغال بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 65-107]
 • معبودی، رضا بررسی رابطه بین مالی‌سازی و پس‌انداز ملی در ایران با استفاده از رویکرد داده‌ها با تواتر مختلف (میداس) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 89-119]
 • معمارنژاد، عباس اثرات وابسته به وضعیت رشد نقدینگی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 241-280]
 • مکیان، سید نظام الدین آیا بازار سهام ایران کارا است؟ آزمون‌ باقیمانده- محور هم‌انباشتگی با رویکرد بیزی جزیی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 197-221]
 • ممبینی، زینب اثر فضایی شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از رهیافت فضایی STIRPAT [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 287-313]
 • مهرآرا، محسن ارائه مدل تأثیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 109-142]
 • مهرآرا، محسن ارزیابی و استخراج تمایل به پرداخت سپرده‌گذاران بانکی نسبت به بانک‌داری اخلاقی با استفاده از تکنیک آزمون انتخاب گسسته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 1-30]
 • موسوی، سید فرزاد بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه‌جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف‌کنندگان [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 281-315]
 • مومنی، فرشاد ارزیابی فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران به عنوان شاخصی از توسعه عادلانه [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 315-337]

ن

 • نصراللهی، زهرا سنجش ردپای انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی استان یزد با رویکرد داده - ستانده [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 317-344]

ه

 • هژبر کیانی، کامبیز اثرات وابسته به وضعیت رشد نقدینگی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 241-280]