دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل اثرگذاری نقدینگی و نرخ ارز بر تورم در حوزه زمان – فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22034/epj.2023.19642.2399

صالح طاهری بازخانه


یک مدل گلوبال VAR-پانل دیتا VAR برای سنجش اثر سیاست های پولی بر تجارت متقابل کشورهای اکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22034/epj.2023.19895.2416

مهران نصیرزاد؛ پروانه کمالی دهکردی؛ مریم صادقی؛ سید حمیدرضا اشرف زاده


اثرات بی‌ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش واسطه‌گری بانک‌ها با رویکرد DSGE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/epj.2023.19910.2419

یزدان گودرزی فراهانی؛ محسن مهرآرا؛ فاطمه السادات محمدی فرد


شواهدی جدید از رابطه میان رشد پول، تورم و رشد اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22034/epj.2023.19997.2428

روزبه بالونژاد نوری؛ مژگان رفعت میلانی


اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان اصفهان، رویکرد داده – ستانده دو منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22034/epj.2023.19412.2385

الهام اپرا جونقانی؛ زهرا نصراللهی


تغییرات در ارزبری فعالیت‌های تولیدی اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/epj.2023.19500.2390

دانیال داودی؛ نورالدین شریفی


تجزیه و تحلیل سیاست‌های پولی در شرایط عدم تعادل در اقتصاد ایران- رویکرد مدل عدم تعادل پویای تصادفی DSDE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/epj.2023.19884.2415

سعید ولی نژاد؛ احمد صلاح منش؛ ابراهیم انواری