تعداد مقالات ارسال شده 1,335
تعداد مقالات رد شده 1,047
تعداد مقالات پذیرفته شده 139
درصد پذیرش 10
تعداد داوران 313

 

 عنوان خلاصه استاندارد:Epj

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد 

 ناشر: دانشگاه یزد 

توالی انتشار: دو فصلنامه 

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری : 6 هفته 

نرخ پذیرش: 10 درصد  

نوع داوری: دو سو ناشناس 

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

ضریب تاثیر درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0/387 (مشاهده جزئیات)

استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور) 

هزینه انتشار: 300000 تومان (150000 تومان زمان پذیرش مقاله و 150000 تومان قبل از انتشار رسمی مقاله)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

"نشریه سیاست‌گذاری اقتصادی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

تاکید نشریه بر موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران است.

نشریه مقاله های مستخرج از پایان نامه دکتری را در اولویت ارزیابی قرار می دهد.

شماره جاری: دوره 13، شماره 26، اسفند 1400، صفحه 1-368 

کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران

صفحه 61-87

فرهاد امیری؛ کاوه درخشانی درآبی؛ حمید آسایش


اثر فضایی شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از رهیافت فضایی STIRPAT

صفحه 287-313

پروانه کمالی دهکردی؛ زینب ممبینی؛ فرشته عبدالهی؛ عبدالخالق غبیشاوی


ابر واژگان