تعداد مقالات ارسال شده 1,218
تعداد مقالات رد شده 952
تعداد مقالات پذیرفته شده 107
درصد پذیرش 9
تعداد داوران 276

 

 عنوان خلاصه استاندارد:Epj

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد 

 ناشر: دانشگاه یزد 

توالی انتشار: دو فصلنامه 

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری : 6 هفته 

نرخ پذیرش: 8 درصد  

نوع داوری: دو سو ناشناس 

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

ضریب تاثیر درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0/387 (مشاهده جزئیات)

استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور) 

"نشریه سیاست‌گذاری اقتصادی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

تاکید نشریه بر موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران است.

نشریه مقاله های مستخرج از پایان نامه دکتری را در اولویت ارزیابی قرار می دهد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-374 

4. سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران

صفحه 99-131

حمید ابریشمی؛ اکبر کمیجانی؛ مهدی نوری؛ محمد حسین معماریان


9. برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران

صفحه 253-278

اسمعیل ابونوری؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ ایمان میرزااقانسب


ابر واژگان