تعداد مقالات ارسال شده 1,147
تعداد مقالات رد شده 904
تعداد مقالات پذیرفته شده 104
درصد پذیرش 9
تعداد داوران 268

 

 عنوان خلاصه استاندارد:Epj

 ناشر: دانشگاه یزد 

ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری : 6 هفته 

نرخ پذیرش: 8 درصد  

نوع داوری: دو سو ناشناس 

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

هزینه داوری: 50000 تومان 

هزینه انتشار:200000 تومان

شماره حساب: 2007518687، بانک تجارت (کد 20075) شعبه دانشگاه یزد، به نام درآمد انتشارات دانشگاه یزد

 

دوفصلنامه سیاست گذاری اقتصادی با استناد به گزارش پایگاه ISC، ضریب ‌تأثیر 0/387 و رتبه  Q1 را در سال 1396 کسب نموده است.

"نشریه سیاست‌گذاری اقتصادی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

تاکید نشریه بر موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران است.

نشریه مقاله های مستخرج از پایان نامه دکتری را در اولویت ارزیابی قرار می دهد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-374 

4. سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران

صفحه 99-131

حمید ابریشمی؛ اکبر کمیجانی؛ مهدی نوری؛ محمد حسین معماریان


9. برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران

صفحه 253-278

اسمعیل ابونوری؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ ایمان میرزااقانسب


ابر واژگان