اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1320
تعداد پذیرش 132
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1038
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 645

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 213
تعداد مشاهده مقاله 376455
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 255469
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 61 روز
درصد پذیرش 10 %