اهداف و چشم انداز

نشریه سیاست گذاری اقتصادی یک نشریه اقتصادی است که در سال 2009 اولین شماره آن توسط دانشگاه یزد منتشر شد. دامنه آن بسیار گسترده و هدف آن ترکیب و ادغام درس های آموخته شده از خطوط فعال تحقیقات اقتصادی است. این نشریه علاوه بر ارائه منبعی در دسترس برای تفکر اقتصادی پیشرفته به خوانندگان، مسیرهایی را برای تحقیقات آینده پیشنهاد می کند و بینش ها و مطالب مختلفی را برای دانشجویان، فارغ التحصیلان و متخصصان در زمینه اقتصاد ارائه می دهد. هدف نهایی نشریه سیاست اقتصادی استخراج پیامدهای سیاستی از تحقیقات دانشگاهی است و به سیاستگذاران در دولت کمک می کند تا درک جامعی از پیامدهای سیاست های اقتصادی خود برای رفاه نسل فعلی و آینده داشته باشند.

اهداف نشریه

  • گسترش و کاربردی نمودن دانش اقتصاد در حوزه‌های تخصصی
  •  امکان تبادل و تعامل آرا در مسایل تخصصی و کاربردی اقتصاد
  • انتشار نتایج پژوهش‌های کاربردی و تخصصی اقتصادی
  •  معرفی مراکز پژوهشی تخصصی و کاربردی اقتصاد در سراسر جهان

تاکید نشریه بر موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران است.