نویسنده = سید یحیی ابطحی
اثرات وابسته به وضعیت رشد نقدینگی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 25، شهریور 1400، صفحه 241-280

10.22034/epj.2021.15510.2145

الهام امراللهی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ سید یحیی ابطحی


تحلیل رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR)

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 1-24

10.22034/epj.2019.1437

الهام امراللهی؛ سید یحیی ابطحی؛ طاهره علی حیدری بیوکی