نویسنده = نعمت الله اکبری
تعداد مقالات: 2
1. اثر طول عمر و سالخوردگی جمعیت بر پس‌انداز در چارچوب یک الگوی Panel ARDL

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

فرزانه محمدی؛ بهرام سحابی؛ نعمت الله اکبری؛ عباس عصاری


2. تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی بر رفاه خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-64

منیر صادقی؛ نعمت اله اکبری؛ هادی امیری