کلیدواژه‌ها = کارایی انرژی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر تمرکز صنعتی در کارایی انرژی بخش صنعت در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 309-333

بیتا اسکندری؛ مجتبی الماسی؛ سمبه اعظمی


3. بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-56

علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ مهدیه عربشاهی دلویی


4. ارزیابی کارایی انرژی در صنعت پتروشیمی کشور

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-74

سهراب گراوند؛ نادر مهرگان؛ حسین صادقی؛ مجتبی ملکشاهی