کلیدواژه‌ها = نقدینگی
اثرات وابسته به وضعیت رشد نقدینگی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 25، شهریور 1400، صفحه 241-280

10.22034/epj.2021.15510.2145

الهام امراللهی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ سید یحیی ابطحی


تأثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی

دوره 9، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 145-172

10.29252/jep.9.17.145

مهدی حاج امینی؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی