تأمین مالی بیرونی و اشتغال بخش فرهنگ: مورد صنایع دستی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد فرهنگ وهنر، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین‌‏المللی امام رضا (ع)

2 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

اشتغال نیازمند توسعه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری است که آن نیز توسط بخش مالی تأمین می‏شود. با توجه به اهمیت اشتغال‌زایی در اقتصادهای در حال توسعه، شناخت حوزه‌هایی که بتواند با منابع کوچک اشتغال‌زایی پایدار ایجاد کند، اهمیت می‌یابد. کاربر و سرمایه‌اندوز بودن، از بارزترین ویژگی‌های اشتغال در حوزه فرهنگ و به ویژه صنایع دستی است. به همین دلیل حوزه فرهنگ و هنر دارای پتانسیل‌های بالایی جهت اشتغال‏زایی است و رشد آن طی دهه‌های اخیر موجب شده تا این حوزه در رأس توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. بر همین اساس، پژوهش حاضر ارتباط تأمین مالی بیرونی و کارآفرینی زنان را با اشتغال‏زایی در حوزه فرهنگ و هنر در دو سطح کشوری و استانی به روش داده‌های تابلویی ارزیابی می‏کند. بدین منظور از اطلاعات 6575 مورد تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران به حوزه صنایع دستی در بازه زمانی 1384 تا 1393 در 28 استان کشور استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که اشتغال‌زایی در حوزه فرهنگ به طور مثبت و معنی‏دار تحت تأثیر تأمین مالی بیرونی این بخش بوده است. البته برآوردها نشان می‏دهد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی منطقه‏ای موجب افزایش اشتغال در حوزه فرهنگ نشده است که احتمالاً یکی از دلایل آن تورش سرمایه‌بری است. نتایج مربوط به جنسیت نیز گویای آن است که با وجود کمتر بودن سرانه تسهیلات اعطایی به زنان کارآفرین در مقایسه با مردان، تأثیر مثبتی بر اشتغال فرهنگی در برخی از استان‏ها داشته‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

External Financing and Employment in Cultural sector: A Case Study of Handicrafts in Iran

نویسندگان [English]

 • Tooran Kondori 1
 • MohammadAli Aboutorabi 2
 • Mehdi Hajamini 3
1 Student of Economics of Arts & Cultural at Imam Reza University
2 Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
3 Assistant Professor, Department of Economics, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Employment needs new entrepreneurship and investments, which can be fulfilled by the financial sector. Since job creation has a critical role in developing countries, it is essential to identify the activities that can provide stable employment based on micro-funds. Labor-intensive and capital-saving technologies are the most outstanding components of the cultural sector, especially handicrafts. Thus, the cultural sector has great potentials for job creation, and its rapid growth in recent decades has made policymakers highly regard this sector. At both national and provincial levels, this paper examines the relationship between external financing and women entrepreneurship with regard to cultural employment. The research benefits from the data about the loans granted by 6575 Melli banks in Iran to finance handicraft activities in 28 provinces during 2005-2014. The results show that employment in the cultural sector has been positively and significantly influenced by external financing. Also, estimations reveal that regional investments and economic growth cannot increase cultural employment, which may be caused by a bias toward capital-using. Distinctively, evidence on gender indicates that, despite the lower per capita loans given to female entrepreneurs, they have had a positive effect on cultural employment in some provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • External financing
 • Employment
 • Economy of arts and culture
 1. ابوترابی، محمدعلی. فنودی، هانیه. و مجتهدی، سبا. (1393). "عقود اسلامی، تعمیق مالی و رشد اقتصادی". فصلنامه سیاست‏گذاری اقتصادی 6(12): 114-83.
 2. احسانی ‌زنوز، اعظم. موسوی، میرحسین. و پدرام، مهدی (1393). "بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری‏های زمانی ساختاری)". فصل‌نامه راهبرد 74: 29-7.
 3. امینی، علیرضا. نهاوندی، مجید. و صفاری‏پور اصفهانی، مسعود (1377). "برآورد مدل سری زمانی اشتغال و موجودی سرمایه در بخش‌های اقتصادی ایران". برنامه‌ریزی و بودجه (31 و 32): 97-69.
 4. ترحمی، فرهاد (1388). "اهمیت بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران". ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی ایران (91 و 92): 25-5. 
 5. حسین‌زاده، هدایت. و نصرتی، رضا (1393). "بررسی تأثیر طرح توسعه بنگاه‌های کوچک و زود بازده برای ایجاد اشتغال در استان‌های منتخب کشور". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی 2(7): 108-91.
 6. حسینی نسب، سید ابراهیم. آقایی، مجید. و رضایی‌پور، محمد (1389). "مزیت‌های نسبی ایران در تولیدات و صادرات فرش دست باف مطالعه موردی اصفهان". پژوهش‌های اقتصادی 10(1): 283-255.
 7. رستمی، مصطفی (1383). "بررسی وضعیت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع دستی منطقه شاخص: شهرستان ساری". پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی 4(13): 45-34.
 8. زهراب، مریم (1396). استراتژی توسعه‏ی اقتصادی فرهنگ پایه: بیان مجدد قانون پتی-کلارک، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد.
 9. سبحانی‌، حسن. و عزیزمحمدلو، حمید (1384). "تحلیل بر نقش مخارج سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال در زیربخش‌های صنعت در ایران (با تأکید بر صنایع بزرگ)". فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 24: 31-1.
 10. سید صدر، سید ابوالقاسم (1393). دایره‌المعارف جامع صنایع دستی و حرف مربوط به آن، تهران، سیمای دانش.
 11. صباغ کرمانی، مجید. و دائی، بابک (1376). "مزیت‌های نسبی آشکار در صنایع نه‌گانه ایران مقایسه بین‌المللی". اقتصاد و مدیریت35(4): 68-37.
 12. طیبی، کمیل. ساطعی، مهسا. و صمیمی، پریسا (1389). "تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی ایران". فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی 4(2): 33-1.
 13. فعالیت، وحید. و خاقانی، ندا (1390). "بررسی تأثیر وام‌های خرد بر اشتغال مطالعه موردی ایران". ماهنامه کار و جامعه141: 55-22.
 14. کاظمی، بهار (1390). "بررسی رابطه نرخ سود بانکی و اشتغال". ماهنامه کار و جامعه 55(12): 30-19.
 15. کاوند، حسین. عوضعلی‏پور، محمدصادق. زندی، فاطمه. و دامن‏کشیده، مرجان (1390). "نقش جنسیت در مشارکت اقتصادی و اعمال مؤثر بر اشتغال زنان در ایران". فصلنامه سیاست‏گذاری اقتصادی 3(6): 213-189.
 16. کشاورز، مرجان. و احمدی شیخانی، مهرداد (1396). آشنایی با هنرهای سنتی ایران، تهران، فرهنگ صبا.
 17. مهرآرا، محسن. و رستمیان، علی (1385). "ایران، میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت نسبی". تحقیقات اقتصادی 72(1): 162-131.
 18. نجارزاده، رضا. رضاقلی‌زاده، مهدیه. و حسینی، سید مهدی (1386). "ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری بر صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (مطالعه موردی استان قم)". گلجام 8(3): 78-57.
 19. هایامی، یوجیرو (1382). اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل. غلامرضا آزاد (ارمکی)؛تهران، نی.
 20. هژبرکیانی، کامبیز. و نقیبی، محمد. (1394). "برآورد موجودی سرمایه و بررسی کارآیی روش‌های مختلف محاسبه آن در بخش‌های عمده اقتصادی". فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی رشد و توسعه پایدار 15(2): 94-73. 
 21. یاوری، حسین (1395). شناخت صنایع دستی ایران، تهران، مهکامه.
  1. Acemoghlu, D. (2001). "Credit Market Imperfections and Persistent Unemployment". European Economic Review 45(4-6): 665-679.
  2. Alper, N. & Galligan, A. (1999). "Recession to Renaissance: A Comparison of Rhode Island Artists 1981 and 1997". Journal of Arts Management, Law and Society 29(3): 178-203.
  3. Armstrong, C. Craig, B. Jackson, W. & Thomson, J. (2010). "The Importance of Financial Market Development on the Relationship between Loan Guarantees for SMEs and Local Market Employment Rates". Federal Reserve Bank of Cleveland, Working Paper 10-20.
  4. Bagehot, W. (1873). Lombard Street: A Description of the Money Market, Scribner, Armstrong & Company.
  5. Boustanifar, H. (2014). "Finance and Employment: Evidence from U.S. Banking Reforms". Journal of Banking & Finance 46: 343-354.
  6. Burges, R. & Rohini, P. (2003). "Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment". STICERD Research Paper Series London School of Economics and Political Science No (DEDPS/40).
  7. Burkett, P. & Vogel, R. (1992). "Financial Assets, Inflation Hedges, and Capital Utilization in Developing Countries: An Extention of Mckinnon's Complementarity Hypothesis". Journal of Economics 107(2): 773-784.
  8. Calan, T. & Wren, A. (1994). "Male – Female Wage Differentials: Analysis and Palicy Issues, General Research Series". The Economic and Social Research Institute No (163).
  9. Caves, R. E. (2000). Creative Industries: Contracts between Art and Commerce, Cambridge: Harvard University Press.
  10. Chapman, J. & Ettlinger, M. (2004). "The Who and Why of the Minimum Wage: Raising the Wage Floor is an Essential Part of a Strategy to Support Working Families". Economic Policy Institute EPI Issue Brief 1-7.
  11. Cornwall, A. Harrison, E. & Whitehead, A. (2007). "Gender Myths and Feminist Fables: The Struggle for Interpretive Power in Gender and Development". Development and Change 38(1): 1-20.
  12. Demetriades, P. Du, J. Girma, S. & Xu, C. (2008). "Does the Chinese Banking System Promote the Growth of Firms?". World Economy & Finance Research Program 8(6):157-185.
  13. Dornbusch, R. & Reynoso, A. (1989). "Financial Factors in Economic Development". American Economic Review 79(2): 9-204.
  14. Eikhof, D. R. & Haunschild, A. (2007). "For Art’s Sake! Artistic and Economic Logics in Creative Production". Journal of Organizational Behavior 28(5): 523-538.
  15. Erhardt, E. (2017). "Microfinance beyond Self-Employment: Evidence for Firms in Bulgaria". Labour Economics 47: 75-95.
  16. Feist, A. Bodo, C. & Fisher, R. (1998). "New Frontiers for Employment in Europe". Circle Publications 9 :180-200
  17. Garmaise, M. J. (2008). "Production in Entrepreneurial Firms: The Effects of Financial Constraints on Labor and Capital". Review of Financial Studies 21(2): 543-577.
  18. Gart, A. (1988). Handbook of the Money and Capital Markets, Michigan: Quorum Books.
  19. Gibson, C. Murphy, P. & Freestone, R. (2002). "Employment and Socio-spatial Relations in Australia’s Cultural Economy 1". Australian Geographe 33(2): 173-189.
  20. Haddad, L. Hoddinott, J. & Alderman, H. (1997). Intra Household Resource Allocation in Developing Countries, Baltimore, MD and London: Johns Hopkins University Press (Eds.).
  21. Handa, S. & Davis, B. (2006). "The Experience of Conditional Cash Transfers in Latin America and the Caribbean". Development Policy 24(5): 513-536.
  22. Holvoet, N. (2005). "The Impact of Microfinance on Decision-making Agency: Evidence from South India". Development and Change 36(1): 75-102.
  23. Islam, S. S., & Mozumdar, M. A. (2007). "Financial Market Development and the Importance of Internal Cash: Evidence from International Data". Journal of Banking & Finance 31: 641-658.
  24. ITC. (2009). Training Moudule on Handicrafts, Switzerland, International Trade Center.
  25. Jena, P. K. (2010). "Indian Handicrafts in Globalization Times: An analysis of Global-Local Dinamics". Interdisciplinary Description of Complex Systems 8(2): 119-137.
  26. Kapur, B. (1976). "Alternative Stabilization Policies for Less Developed Economies". Journal of Political Economy 84(4): 41-62.
  27. Kloosterman, R. C. (2004). "Recent Employment Trends In Cultural Industries In Amesterdam, Roterdam, The Huge and Utrecht a First Exploration". Journal of Economic and Geography 95(2): 243-252.
  28. Levine, R. (1997). "Financial Development and Economic Growth: Views and Agendas". Journal of Economic Literature 35(2): 688-726.
  29. Lhermitte, M. Perrin, B. & Melbouci, L. (2014). Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU, Paris, EY.
  30. Mathieson, D. J. (1980). "Financial Reform and Stabilization in a Developing Economy". Journal of Development Economics 7(3): 359-395.
  31. McKinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development, Washington, D.C.: Brookings Institution.
  32. Meyer, G. (2000). Leading Issues in Economic Developing, Oxford, Oxford University Press.
  33. Miriam, B. & Love, I. (2009). "The Economic Impact of Bank and Unbanked (Evidence from Mexico)". The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Team, June.
  34. Moedas, C. A. (2012). "Key Resources and Internationalization Modes of Creative Knowledge-intensive Business Services: The Case of Design Consultancies". Creativity and Innovation Management 21(3): 315-331.
  35. Okun, A. M. (1981). Prices and Quantities, Washington, Brooking institution.
  36. Pagano, M. & Pica, G. (2011). "Finance and Employment". Center for Studies in Economic and Finance. Working Paper No. 238.
  37. Patrick, H. T. (1966). "Financial Development and Economic Growth in Underdevelopment Countries". Economic Development and Cultural Change 14: 174-189.
  38. Pratt, A. C. (1997a). "The Cultural Industries Sector: Its Definition and Character from Secondary Sources on Employment and Trade Britain 1984-91". Environmental and Spatial Analysis No (41).
  39. Pratt, A. C. (1997b). "The Cultural Industries Production System: A Case Study of Employment". Environment and Planning A 29(11): 1953-1974.
  40. Pratt, A. C. (2005). "Cultural Industries and Public Policy". International Journal of Cultural Policy 11(1): 31-44.
  41. Rawlings, L. B. & Rubio, G. M. (2005). "Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs". The World Bank Research Observer 20(1): 29-55.
  42. Robinson, J. (1952). The Rate of Interest and Other Essays, London, Macmillan.
  43. Rutten, P. Manshanden, W. Muskens, J. & Koops, O. (2004). The Creative Industry in Amsterdam and the Region, Leiden/Delft, TNO.
  44. Salvatore, D. (1998). International Economics, United State, Prentice Hall, INC.
  45. Schumpeter, J. A. (1912). The Theory of Economic Development, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
  46. Scott, A. J. (1999). "The Cultural Economy: Geography and the Creative Field". Media, Culture & Society 21(6): 807-817.
  47. Shaw, E. S. (1973). Financial Deepening in Economic Development, New York, Oxford University Press.
  48. Solow, R. (1979). "Another Possible Source of Wage Stickiness". Journal of Macroeconomics 1: 79-82.
  49. Stam, E. De Jong, J. P.J. & Marlet, G. (2008). "Creative Industries in the Netherlands: Structure, Development, Innovativeness and Effects on Urban Growth". Geografiska Annaler 90(2): 119-132.
  50. Stigler, G. J. (1962). "Information in the Labor Market". Journal of Political Economy 70: 94-105.
  51. Taylor, L. (1983). Structural Macroeconomics: Applicable Models for the Third World, New York, Basic Books.
  52. Thomas, D. (1990). "Intra-household Resource Allocation: An Inferential Approach". The Journal of Human Resources 25(4): 635-664.
  53. Throsby, D. (2008). "The Concentric Circles Model of the Cultural Industries". Cultural Trends 17(3): 147-164.
  54. Townley, B. Beech, N. & McKinlay, A. (2009). "Managing in the Creative Industries: Managing the Motley Crew". Human Relations 62(7): 939-962.
  55. Towse, R. (2010). A Textbook of Cultural Economics, New York, Cambridge University Press.
  56. UNESCO. (1997). "International Symposium on Crafts and the International Market Trade and Costums Codification (Manila, Philippines 6-8 October 1997)". Paris, UNESCO.
  57. UNESCO. (2007). Handicrafts and Employment Generation for the Poorest Youth and Women. Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
  58. UNESCO/World Commission on Culture and Development. (1995). Our Creative Diversity, Report of the World Commission on Culture and Development. UNESCO. ‏
  59. UNIDO. (2013). Greening Value Chains for Sustainable Handicrafts in Viet Nam, Vienna, United Nations Industrial Development Organization.
  60. USAID. (2006). Haitian Handicrafts Value Chain Analysis, America, USAID.
  61. Van Wijnbergen, S. (1983). "Interest Rate in Management in LDCs". Journal of Monetary Economics 12(3): 433-452.