کلیدواژه‌ها = جستجوی اطلاعات
تعداد مقالات: 1
1. سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-131

حمید ابریشمی؛ اکبر کمیجانی؛ مهدی نوری؛ محمد حسین معماریان