کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی رابطه‌ی بین عملکرد زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-58

کریم اسلاملوئیان؛ محمد دهقان منشادی


4. شناسایی و طبقه‌بندی عوامل تعیین کننده سرریزهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-84

احمد جمالی؛ مرتضی خانی؛ علی صفاری دربرزی