کلیدواژه‌ها = نابرابری درآمد
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی، مطالعه موردی: ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-101

سید پرویز جلیلی کامجو؛ یونس نادمی


3. بررسی رابطه‌ی بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصاد کلان و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 181-201

تیمور رحمانی؛ پروین پور رحیم؛ محمد دهقان منشادی