موضوعات = اقتصاد بین الملل
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر آستانه‌ای نرخ پس ‏انداز بر تراز تجاری کل و خالص صادرات غیر نفتی در ایران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 335-368

زهرا عزیزی؛ مهرناز غسالی


5. ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بر رویکرد رفتاری

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-76

احمد جعفری صمیمی؛ نسرین قبادی


6. بررسی رابطه‌ی بین عملکرد زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-58

کریم اسلاملوئیان؛ محمد دهقان منشادی


7. بررسی تاثیر متغیرهای سیاسی و تجاری بر پایداری محیط زیست: کاربرد یک الگوی پانل پویا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-157

جواد هراتی؛ حجت تقی زاده؛ تکتم امینی