اثر محدودیت اعتباری بنگاه بر بیکاری در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکتری اقتصادی، دانشگاه مفید

10.29252/epj.2020.10776.1871

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی اثر تکانه‏های محدودیت اعتباری بنگاه در تامین مالی بر عملکرد بازار کار به خصوص در مورد بیکاری و ایجاد ظرفیت‌های شغلی در دوره زمانی 1396- 1375 با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. در این مطالعه اصطکاک مالی از طریق وجود قراردادهای ناقص در بازار رخ می‌دهد. در این مدل محدودیت قرض‌گیری برای بنگاه در ارتباط با موجودی سرمایه می‌باشد که منجر به این می‌شود که واکنش بازار کار به تکانه بهره‏وری بسیار اندک و کند باشد. ویژگی الگوی مزبور این است که در هر دوره اشتغال (بیکاری) از شرایط حاکم بر بازار کار بدست می‌آید. در هر دوره، تعداد افرادی که استخدام می‌شوند به فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط بنگاه‌ها و تعداد بیکاران بستگی دارد. در این صورت، اگرتعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده کم باشد یا تعداد بیکاران زیاد باشد، بیکاری غیر ارادی پدید می‌آید که با اقتصاد ایران تطابق بیشتری دارد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تکانه اعتباری ناشی از محدودیت بنگاه در تامین مالی سرمایه‌گذاری در کشور بیکاری را تشدید می‌کند. همچنین نتایج بیانگر این است که محدودیت اعتباری بنگاه در فرآیند استقراض منجر به کاهش ظرفیت‌های شغلی و کاهش احتمال پیدا کردن شغل در بازار کار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of firm credit constraint on unemployment in a dynamic stochastic general equilibrium model

نویسندگان [English]

 • Naser Elahi 1
 • Negar Birjandi 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Mofid University
2 Ph.D. Student, Department of Economics, Mofid University
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effect of firm credit constraint on unemployment in a dynamic stochastic general equilibrium model within the 1996-2017 period. In this study, the financial friction occurs through the existence of incomplete contracts in the market. In this model, the limitation of borrowing for the firm is in relation to the stock of capital, which leads to a very slow response of the labor market to productivity momentum. A characteristic of this pattern is that, in every period, employment (or unemployment) comes from the conditions that prevail the labor market. In each period, the number of people recruited depends on job opportunities created by businesses and the number of the unemployed. In this case, if the number of job opportunities is low or the number of the unemployment is high, voluntary unemployment emerges, which is more compatible with the Iranian economy. The results show that the credit impulse caused by the firm's limitation in the financing of investment in the country increases unemployment. The results also indicate that the limitation of firm credit in the borrowing process leads to a decrease in job capacities and the probability of finding jobs in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Credit constraint
 • Employment
 • Job capacity
 • Financial friction
 • Dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE)
 1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1397). فصلنامه‌های آماری.
 2. توکلیان، حسین (1393). "برآورد درجه سلطه مالی و هزینه‌های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه پژوهش‌های پولی بانکی 21: 359-329.
 3. خلیلی عراقی، منصور. و گودرزی فراهانی، یزدان (1395). "پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)". فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی 10(4): 23-1.
 4. خیابانی، ناصر. و امیری، حسین (1391). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز جهت بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی". فصلنامه اقتصاد مقداری 9(3): 59-25.
 5. شعبانی‏‏‏‏،‏‏ احمد. و جلالی‏‏‏‏،‏‏ عبدالحسین (1390). "دلایل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی برای اصلاح آن". فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه 16(4): ۱۵۵-۱۸۱.
 6. فرزین وش‏‏‏‏،‏‏ اسدالله. احسانی‏‏‏‏،‏‏ محمدعلی. و کشاورز‏‏‏‏،‏‏ هادی (1394). "اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار (مطالعه موردی اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک)". فصلنامه تحقیقات اقتصادی 50(2): 447-415.
 7. کشاورز، هادی (1393). اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (مطالعه موردی: ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک)، رساله دکتری دانشکده علوم اقتصادی و اداری (وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی).
 8. کمیجانی، اکبر. و توکلیان، حسین (1390). "سیاست‌گذاری پولی تحت سلطة مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی 8(2): 117-87.
 9. موسویان‏‏‏‏،‏‏ سید عباس. و غلامی‏‏‏‏،‏‏ روح الله (1392). "بررسی راهکارهای استمهال مطالبات غیر جاری در بانکداری بدون ربا". فصلنامه روند20: 139-109.
 10. مهرگان، نادر. دلیری، حسن. و کردبچه، حمید (1393). "اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس مدل DSGE". فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی 6(11): 33-1.
 11. نظرپور‏‏‏‏،‏‏ محمدنقی. و کشاورزیان‏‏‏‏،‏‏ اکبر (1395). "نقش منابع تملیکی در تامین مالی و وصول مطالبات غیر جاری نظام بانکی". فصلنامه اقتصاد اسلامی 64: 116-87.
 12. یاوری، کاظم. ولی‌بیگی، حسن. ابراهیمی، ایلناز. و سحابی، بهرام (1397). "تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی10(19): 88-53.
  1. Abo-Zaid, S. (2015). "Optimal Long Run Inflation with Occasionally Binding Financial Constraints". European Economic Review 75: 18-42.
  2. Acemoglu, D. (2001). "Credit Market Imperfections and Persistent Unemployment". European Economic Review 45(4-6): 665-679.
  3. Boeri, T. Garibaldi, P. and Moen, E. (2013). "Financial Shocks and Labor: Facts and Theories". IMF Economic Review 61: 631-663.
  4. Boeri, T. Garibaldi, P. and Moen, E. (2015). "Financial Frictions, Financial ‏‏‏Shocks and Unemployment Volatility". Centre of Economic Policy Research, London EC1V 3PZ, UK.
  5. Diamond, P. A. (1982). "Wage Determination and Efficiency in Search Equilibrium". Review of Economic Studies 49: 217–227.
  6. Duygan-Bump, B. Levkov, A. and Montoriol-Garriga, J. (2015). "Financial Constraints and Unemployment: Evidence from the Great Recession". Journal of Monetary Economics 75: 89-105.
  7. Garín, J. (2015). "Borrowing Constraints, Collateral Fluctuations, and the Labor Market". Journal of Economic Dynamics and Control 57(C): 112-130.
  8. Gilchrist, S. and Zakrajšek, E. (2012). "Credit Spreads and Business Cycle Fluctuations". The American Economic Review 102(4): 1692-1720.
  9. Hagedorn, M. and Manovskii, I. (2008). "The Cyclical Behavior of Equilibrium Unemployment and Vacancies Revisited". American Economic Review 98: 1692-1706.
  10. Kiyotaki, N. and Moore, J. (1997). "Credit Cycles". Journal of Political Economy 105: 211-248.
  11. Petrosky-Nadeau, N. (2014). "Credit, Vacancies and Unemployment Fluctuations". Review of Economic Dynamics 17: 191-205.
  12. Ravenna, F. and Walsh, C.E. (2008). "Vacancies, Unemployment, and the Phillips Curve". Eur.Econ.Rev 52: 1494-1521.
  13. Shimer, R. (2005). "The Cyclical Behavior of Equilibrium Unemployment and Vacancies". Am.Econ.Rev 95: 25-49.
  14. Zanetti, F. (2015). "Financial Shocks and Labor Market Fluctuations". Mimeo.