بررسی تاثیر صرفه‌های ناشی از تنوع در دارایی‌های بانکی بر معیار بازدهی بانک‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی مقطع دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

10.29252/epj.2020.10513.1841

چکیده

با توجه به نقش بانک‌ها در اقتصاد کشورها، مطالعه عملکرد آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از عواملی که عملکرد بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تصمیم‌هایی است که در رابطه با متنوع‌سازی خدمات و دارایی‌های بانکی صورت می‌گیرد. متنوع‌سازی می‌تواند از طریق سرشکن کردن هزینه‌های ثابت، حداقل کردن هزینه‌های انتظاری ورشکستگی و بهبود در تخصیص منابع، صرفه‌هایی را برای بانک‌ها به وجود آورد. صرفه‌های به وجود آمده از طریق متنوع‌سازی دارایی‌ها را صرفه‌های تنوع گویند. این صرفه‌های تنوع تاثیر چشمگیری بر بازدهی و ریسک بانکی دارند. در مقاله حاضر به منظور بررسی اثرات صرفه‌های ناشی از تنوع در دارایی‌های بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیر خطی مربوط به بانک‌های منتخب ایران و نیز صرفه‌های شبه تنوع در دارایی‌های بانکی در قالب چهار سناریو مختلف، طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، در ابتدا، روش اندازه‌گیری صرفه‌های ناشی از تنوع معرفی شده و سپس با استفاده از این روش و بسط آن، صرفه‌های شبه تنوع بیان شده است. همچنین با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه‌های شبه تنوع در دارایی‌ها روی معیارهای بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در سناریوهای مختلف، صرفه‌های شبه تنوع در دارایی‌های بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of profits made through asset diversity on the efficiency criterion of banks

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mahdi Barghi Oskooee 1
 • Reza Ranjpour 2
 • Nazila Moharam Joudi 3
1 Associated professor of economics, Faculty of Economics, management and commerce, university of Tabriz, Iran
2 Associated professor of economics, Faculty of Economics, management and commerce, university of Tabriz, Iran
3 Ph.D. student in economics, university of Tabriz
چکیده [English]

According to the role of the banks in the economy of a country, it is important to study their performance and efficiency. Bank decisions about diversification have significant effects on its performance. By prorating fixed costs, minimizing expected bankruptcy costs and improving resource allocation, diversification can bring revenues for the banking sector. These revenues are called diversification profits. The profits have significant effects on bank efficiency and risks.  In order to investigate the effects of diversification profits, this paper estimates a non-linear cost function for some chosen banks of Iran during the period of 2006-2017. Introducing a new method, quasi-diversification profits are extracted in the form of four scenarios. Then, using a censored regression pattern (Tobit method), the effects of those profits on the efficiency of the banks are investigated. The results indicate that the relationship between quasi-diversification profits and bank efficiency depends on the scenarios in which those profits are extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bank efficiency
 • Quasi-diversification profits
 • Assets
 • Tobit regression
 1. ابراهیمیان، سید کاظم. شهریاری، مهری. و مهمان‌نوازان، سهیلا (1395). "بررسی تأثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 9(30): 75-67.
 2. بزرگ اصل، موسی. اکبری ماسوله، علیرضا. محقق‌نیا، محمدجواد. و تقوی فرد، محمدتقی (1396). "بررسی اثر تنوع‌گرایی دارایی و تسهیلات بانک‌ها بر ریسک بانکی (مورد مطالعه، بانک‌های خصوصی در ایران)". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری 21(6): 213-197.
 3. جهانگرد، اسفندیار. و عبدالشاه، فاطمه (1396). "تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک‌های ایران". نشریه علمی پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی 9(18): 229- 205.
 4. شاهچرا، مهشید. جوزدانی، نسیم (1395). "تنوع‌پذیری درآمدها و سودآوری در شبکه بانکی کشور". فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی 4(14): 52-33.
 5. مهرگان، نادر. دلیری، حسن. و کردبچه، حمید (1393). "اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس مدل DSGE". مجله علمی- پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی 6(11): 33-1.
  1. Acharya, V. V. Hasan, I. & Saunders, A. (2006). "Should Banks be Diversified? Evidence from Individual Bank Loan Portfolios". The Journal of Business 79(3): 1355-1412.
  2. Amihud, Y. and Lev, B. (1981). "Risk Reduction as a Managerial Motive for Conglomerate Mergers Bell". Journal of Economics 12(2): 605-617.
  3. Aggarwal, R. K. and Samwick, A. A. (2003). "Why do Managers Diversify their Firms? Agency Reconsidered". Journal of Finance 58(1): 71-118.
  4. Berger, P. G. & Ofek, E. (1996). "Bustup Takeovers of Value Destroying Diversified Firms". The Journal of Finance 51(4): 1175-1200.
  5. Berger, A. N. Hasan, I. & Zhou, M. (2010). "Bank Ownership & Efficiency in China: What will Happen in the World’s Largest Nation? ". Journal of Banking & Finance 33(1): 113-130.‏
  6. Bernardo, A. E. and Chowdhry, B. (2002). "Resources, Real Options, and Corporate Strategy". Journal of Financial Economics 63(2): 211-234.
  7. Box, G. E. & Cox, D. R. (1964). "An Analysis of Transformations". Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 211-252.‏
  8. DePamphilis, D. (2010). Mergers, Acquisitions, & other Restructuring Activities, 5th ed. San Diego: Academic Press.
  9. DeYoung, R. & Rice, T. (2004). "Noninterest Income and Financial Performance at U.S. Commercial Banks". Financial Review 39(1): 101-127.
  10. Doan, A. T. Lin, K. L. & Doong, S. C. (2018). "What Drives Bank Efficiency? The Interaction of Bank Income Diversification and Ownership". International Review of Economics & Finance 55: 203-219.
  11. Duchin, R. and Sosyura, D. (2011). "Divisional Managers and Internal Capital Markets". Ross School of Business Working Paper No. 1144.
  12. Fulghieri, P. and Hodrick, L. S. (2006). "Synergies and Internal Agency Conflicts: The Double Edged Sword of Mergers". Journal of Economics and Management Strategy 15(3): 549-576.
  13. Gertner, R. Powers, E. and Scharfstein, D. (2002). "Learning about Internal Capital Markets from Corporate Spin-offs". Journal of Finance 57(6): 2479-2506.
  14. Ghosh, A. and Jain, C. (2000). "Financial Leverage Changes Associated with Corporate Mergers". Journal of Corporate Finance 6(4): 377-402.
  15. Gomes, J. and Livdan, D. (2004). "Optimal Diversification: Reconciling Theory and Evidence". Journal of Finance 59(2):507-535.
  16. Grant, R. M. (2016). Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition. John Wiley & Sons.
  17. Hayden, E. Porath, D. & Westernhagen, N. V. (2007). "Does Diversification Improve the Performance of German Banks? Evidence from Individual Bank Loan Portfolios". Journal of Financial Services Research 32(3): 123-140.‏
  18. Inderst, R. and Müller, H. M. (2003). "Internal Versus External Financing: An Optimal Contracting Approach". Journal of Finance 58(3): 1033-1062.
  19. Jayeola, O. Olunuga, A. O. & Sokefun, A. O. (2013). "Product Diversification in Selected Money Deposit Banks in Nigeria". European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences (59): 203-212.
  20. Jensen, M. C. and Murphy, K. J. (1990). "Performance Pay and Top-Management Incentives". Journal of Political Economy 98(2): 225-264.
  21. Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". Journal of Financial Economics 3(4): 305-360.
  22. Lamont, O. (1997). "Cash Flow and Investment: Evidence from Internal Capital Markets". Journal of Finance 52(1):83-109.
  23. Lawrence, B. Pulley, L. B. & Braunstein, Y. M. (1992). "A Composite Cost Function for Multiproduct Firms with an Application to Economies of Scope in Banking". The Review of Economics & Statistics 74(2): 221-230.‏
  24. Lee, C.-C. Hsieh, M.-F. & Yang, S.-J. (2014). "The Relationship between Revenue Diversification and Bank Performance: Do Financial Structures and Financial Reforms Matter?. ". Japan and the World Economy 29: 18-35.
  25. Lewellen, W. G. (1971). "A Pure Financial Rationale for the Conglomerate Merger". Journal of Finance 26(2): 521-537.
  26. Maksimovic, V. and Phillips, G. (2002). "Do Conglomerate Firms Allocate Resources Inefficiently across Industries? Theory and Evidence". Journal of Finance 57(2): 721-767.
  27. Matsusaka, J. G. (2001). "Corporate Diversification, Value Maximization, and Organizational Capabilities". Journal of Business 74(3): 409-431.
  28. Meslier, C. Tacneng, R. & Tarazi, A. (2014). "Is Bank Income Diversification Beneficial? Evidence from an Emerging Economy". Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 31: 97-126.
  29. Ozbas, O. and Scharfstein, D. S. (2010). "Evidence on the Dark Side of Internal Capital Markets". Review of Financial Studies 23(2): 581-599.
  30. Pennathur, A. K. Subrahmanyam, V. & Vishwasrao, S. (2012). "Income Diversification and Risk: Does Ownership Matter? An Empirical Examination of Indian Banks". Journal of Banking & Finance 36: 2203-2215.
  31. Pulley, L. B. & Humphrey, D. B. (1993). "The Role of Fixed Costs & Cost Complementarities in Determining Scope Economies & the Cost of Narrow Banking Proposals". Journal of Business 66(3): 437-462.‏
  32. Pulley, L.B. and Braunstein, Y.M. (1992). "A Composite Cost Function for Multiproduct Firms with an Application to Economies of Scope in Banking". The Review of Economics & Statistics 74: 221-230.
  33. Shamraeva, S. (2010). "Costs and Benefits of Corporate Diversification". Corporate finances 2: 36-45.
  34. Stulz, R. (1990). "Managerial Discretion and Optimal Financing Policies". Journal of Financial Economics 26(1): 3-27.
  35. Shleifer, A. and Vishny, R. W. (1989). "Management Entrenchment: The Case of Manager Specific Investments". Journal of Financial Economics 25(1): 123-139.
  36. Stein, J. C. (2003). Agency, Information and Corporate Investment, In Constantinides, G., Harris, M., and Stulz, R. M., editors, Handbook of the Economics of Finance, volume 1, chapter 2: 111-165. Elsevier, Amsterdam.
  37. Tatsuo, U. (2015). "Diversification, Organization, & Value of the Firm". RIETI Discussion Paper Series 15-E-019.
  38. Turkmen, S. Y. & Yigit, I. (2012). "Diversification in Banking and its Effect on Banks’ Performance: Evidence from Turkey". American International Journal of Contemporary Research 2(12): 111-119.