بررسی بی‌ثباتی مالی با مداخله‌گری سیستم بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

3 استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

10.29252/epj.2020.11425.1923

چکیده

به دلیل افزایش نقش و اهمیت عملکردی واسطه‌های مالی در ادبیات مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی و همچنین تاثیر به سزای آن در انتقال آثار سیاست‌های اقتصادی در این مقاله تلاش شده است که مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با مداخله‌گری سیستم بانکی مطابق با نظریه گرتلر و کارادای[1] (2011) طراحی شود. نتایج حاصل از حل مدل و بررسی اثرات تکانه‌های مالی و پولی بر متغیرهای حقیقی، اسمی و بانکی اقتصاد حاکی از آن است که یک شوک مثبت تکنولوژی موجب می‌شود به تدریج تولید، مصرف و ارزش خالص واسطه‌های مالی افزایش و نرخ وام‌دهی بانک‌ها کاهش یابد و همچنین کاهش قابل توجهی در سرمایه بانک رخ دهد، چرا که بانک‌ها ترجیح می‌دهند به صندوق‌های ارزان‌تر از بانک مرکزی تکیه کنند. تکانه‌های مارک‌آپ دستمزد و قیمت، سبب کاهش تولید و دستمزد واقعی خواهد شد و تاثیر منفی روی سرمایه‌گذاری دارد و موجب کاهش سطح مصرف و کاهش تقاضا برای سپرده‌های بانکی و کاهش ارزش واسطه‌های مالی خواهد شد. اثر تکانه پولی بر میزان تولید اقتصاد و در نتیجه رشد اقتصادی اندک است و همچنین باعث کاهش میزان اشتغال، تورم و سرمایه‌گذاری خواهد شد. میزان تمایل به سپرده‌گذاری افزایش و نرخ سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد و در نهایت تکانه مخارج دولت باعث می‌شود که سطح قیمت‌ها، دستمزدها، نرخ بهره اسمی و ارزش خالص واسطه‌های مالی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dealing with financial instability through the DSGE modeling approach and banking intermediation

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Ghasemi 1
  • Beitollah Akbari Moghadam 2
  • Hossein Tavakolian 3
1 Ph.D. Student, Department of Economics, Qazvin Unit, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Faculity of Economics, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) literature, there is an increasing awareness of the role that the banking sector can play in macroeconomic activities. We present a DSGE model with financial intermediation as in Gertler and Karadi (2011). Following a positive technology shock, the deposit rate declines slightly and this shock gradually increases the output, consumption, and net worth, After the shock, the lending banks reduce and a substantial decline occurs in the excess bank capital. This is because banks prefer to rely on cheaper funds from the central bank. The markup wage and price shocks naturally induce an increase in the markup, which is associated with a fall in real output and real wages, As expected, a positive shock in markup has a significant negative effect on the investment, consumption and net worth. Following a monetary shock, the investment, employment and inflation rate decreases, the willingness to deposit increases, and consequently the nominal deposit rate decreases. Finally, the shock of the government expenditure increases prices, wages, nominal rates and the net worth of financial intermediaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial intermediation
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium
  • Financial shock
  • Monetary shock
  • Banking Sector
احمدیان، اعظم (1394). "مدل‌سازی هجوم بانکی در چارچوب مدل تعادل پویای تصادفی برای ایران". مجله علمی پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی 10(14): 103-77.
متوسلی، محمود. و فروغی، محمود (1390). "پیش‌بینی و تحلیل سیاستی از تقاضای حامل‌های انرژی در ایران مدل‌های BVAR، VAR و پیشنهاد مدل‌های SBVAR". مجله برنامه و بودجه 43: 76-29.
مهرگان، نادر. و دلیری، حسین (1392). "واکنش بانک‌ها در برابر سیاست پولی بر اساس مدل DSGE". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 39: 68-21.
مهرگان، نادر. و دلیری، حسین (1393). "اثر تغییرات ساختار بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس مدل "DSGE. مجله علمی پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی 6(1): 29-1.
توکلیان، حسین (1391). "بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران". مجله تحقیقات اقتصادی 47: 22-1.
شاه حسینی، مهدی. و بهرامی، جاوید (1392). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی". پژوهش‌های اقتصادی ایران 53: 83-55.
کمیجانی، اکبر. و توکلیان، حسین (1390). "بررسی عدم تقارن در رفتار سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی (مورد ایران)". مجله تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی 6: 42-19.
حیدری، حسن. و ملابهرامی، احمد (1395). "شتاب دهنده مالی در یک مدل DSGE با بخش‌های مالی و بانکی برای ایران". فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 36: 117-97.
Bekiros, S. & Paccagnini, A. (2013). "On the Predictability of Time-varying VAR and DSGE Models". Empir. ECON 45(1): 635-664.
Bekiros, S. & Paccagnini, A. (2014). "Macro Prudential Policy and Forecasting using Hybrid DSGE Models with Financial Frictions and State Space Markov switching TVP-VARs". Maccroecon. DYn htto://dx.doi.org/10.1017/s1365100513000953.
Bernankeh, B. Gertler, M. & Girlstichr, S. (1999). "The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Frame Work, In: Taylor, G.B., Woodford, M. (Eds.)". In: Handbook of Macroeconomics 1: 1341-1393.
Caldara, D. Fernandez-Villaverde, J. Rubio-Ramirez, J. F. & Yao, W. (2012). "Computing DSGE Models with Recursive Preferences and Stochastic Volatility". Rev.Econ.Dyn 15(2): 188-206.
Curdia, V. and Woodford, M. (2010). "Credit Spread and Monetary Policy". J. Money Credit Bank 42(9): 3-35.
Del Negro, M. & Schorfheide, F. (2004). "Priors from General Equilibrium Models for VARs". Intrnational Economic Review 45: 643-673.
Galati, G. & Monessner, F. (2011). "Macro Prudential Policy – A Literature Review". BIS Working Paper 337.
Gerali, A. Neri, S. Sessa, L. & Signoretti, F. (2010). "Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area". J. Money Credit Bank42: 107-141.
Gertler, M. & Karadi, P. (2011). "A Model of Unconventional Monetary Policy". J. Monet Econ 58(1): 17-34.
Gertler, M. & Kiyotaki, N. (2015). "Banking, Liquidity, and Bank Runs in an Infinite Horizon Economy". American Economic Review 105(7): 2011-43.
Gertler, M. Kiyotaki, N. & Queralto, A. (2012). "Financial Crises, Bank Risk Exposure and Government Financial Policy". Journal of Monetary Economics 59: S17-S34.
Giri, F. (2018). "Does Interbank Market Matter for Business Cycle Fluctuation? An Estimated DSGE Model with Financial Frictions for the Euro Area". Economic Modeling 1(75): 10-22.
Goodfriend, M. & Mccallum, B. T. (2007). "Banking and Interest Rates in Monetary Policy Analysis: a Quantitative Xploration". J.Monet.Econ 54: 1480-1507.
Hrvey, AC. (1990). Forecasting, Structural Time Series and the Kalman Filter, Cambridge University Press.
Heidari, H. & Parvin, S. (2008). "Modeling and Forecasting Iranian Inflation with Time-varying BVAR Models". Science Research 36: 59-84.
Huang, H. & Lee, T. (2006). "Forecasting Output Growth and Inflation: How to Use Information in the Yield Curve". University of California, Riverside.
Ingram, B. & Whiteman, C. (1994). "Supplanting the Minnesota Prior- Forecasting Macroeconomics Time Series Using Real Business Cycle Model Priors". Journal of Monetary Economics 34: 497-510.
Jean, Th. C. & Christopho, P. (2018). "Financial Distribution and State Dependent Credit Policy". Economic Modeling 2(6): 249-272.
Kim, C. J. (1993). "Unobserved-component Time Series Models with Markov-switching Hetroscedasticity: Changes in Regime and Link between Inflation Rates and Inflation Uncertainty". J.BUS.Econ 11(3): 341-349.
Kramiz, D. (2011). "Evaluation of the Forecasting Performance of three Econometric, Models for the EURO Zone and the USA". WIFO Working Paper 399.
Lamoureux, C.G. & Lastrapes, W. (1990). "Persistence in Variance, Structural Change and the GARCH Model". Journal of Business and Economic Statistics 8: 225-234.
Palic, I. (2018). "The Empirical Evaluation of Monetary Policy Shock in Dynamic Stochastic General Equilibrium Model with Financial Frictions: Case of Croatia". International of Engineering Business Management 10: 1-11.
Sims, C. A. (1980). "Macroeconomics and Reality". Econometrica 48(1): 1-48.
Smets, F. & Wouters, R. (2007). "Shocks and Frictions in US Business Cycle: a Bayesian DSGE Approach". Am. Econ. Rev97(3): 585-606.