نویسنده = بیت الله اکبری مقدم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بی‌ثباتی مالی با مداخله‌گری سیستم بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 189-223

افسانه قاسمی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ حسین توکلیان


2. قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل‌های مبتنی بر رفتار کارگزاران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-32

رویا کانور؛ عباس علوی راد؛ بیت الله اکبری مقدم؛ اکبر میرزاپور باباجان