کلیدواژه‌ها = ریسک
تعداد مقالات: 3
1. سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-131

حمید ابریشمی؛ اکبر کمیجانی؛ مهدی نوری؛ محمد حسین معماریان


3. تعیین الگوی بهینه تخصیص تسهیلات بانکی به کمک منطق فازی با لحاظ شرایط ریسک (مطالعه موردی: تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی تهران)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-79

سیدنظام الدین مکیان؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ عبدالرضا سرلک