شناسایی بخش‌های کلیدی با رویکرد‌های تحلیل داده-ستانده (IO)، اقتصاد سنجی (EC) و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد بانک توسعه صادرات ایران

چکیده

کمبود منابع در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه نشان از اهمیت شناسایی بخش‌های کلیدی برای اقتصاد این کشورها است. شناسایی بخش‌های کلیدی یکی از موضوعات مهم برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی است. در ادبیات اقتصادی روش‌های مختلفی برای تعیین بخش‌های کلیدی هم در تئوری و هم در عمل شناخته شده است. یکی از رویکردهای مهم در این باره که به تازگی معرفی شده تلفیق روش‌های داده-ستانده (IO)، اقتصاد سنجی (EC) و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) است. برای این منظور در این مقاله از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج گویای آن است که استفاده همزمان از روش‌های اقتصاد سنجی و تحلیل پوششی داده‌ها بر خلاف صرف روش داده-ستانده و اقتصاد سنجی بخش‌های خدمات آموزش دولتی، خدمات اجاره واحدهای مسکونی شخصی و اجاری، خدمات عمومی، خدمات آموزش خصوصی، خدمات بهداشت، خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی و سایر خدمات، بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران بوده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Sectors under Joint Input–Output, Econometric and DEA Approaches Case Study: Iran

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Jahangard 1
  • Pardis Ashori 2
1 Assistant Professor, University of Allameh Tabatabaei
2 Expert in EDB
چکیده [English]

Scarcity of resources in different countries, specially developing countries, shows the importance of identifying key sectors for different economies. Recognition of key sectors is one of the important subjects for policy makers and economic planners. In economic literature, great developments and many different methods for determining key sectors both in theory and in practice are recognized. One of the most important approaches in this field introduced recently is based on IO+EC and DEA. The purpose of this study is to determine the key sectors of Iran. For this purpose, Input- Output table of 2001 Iran’s economy from Statistical Centre of Iran is used. The results show that parts of the state education services, rental services and private residential units, public services, private education services, health services, social services, and other personal and household services are the key sectors in the economy of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Backward and Forward Linkages
  • Make Matrix
  • Use Matrix