داوران

اسامی داوران به تفکیک هر شماره

سال 1398 سال 1399 سال 1400 سال 1401
21 23 25 27
22 24 26 28

اسامی داورانی که در دو سال اخیر با نشریه همکاری داشته اند

نام  و نام خانوادگی شهر  سازمان Publons
دکتر مصطفی ابراهیم پور ازبری گیلان دانشگاه گیلان Publons
دکتر رضا ابراهیم زاده پزشکی یزد دانشگاه یزد  
دکتر محسن ابراهیمی همدان دانشگاه بوعلی سینا  
دکتر سید یحیی ابطحی یزد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد  
دکتر محمدعلی ابوترابی تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی Publons
دکترعباسعلی ابونوری تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
دکتر اسمعیل ابونوری سمنان دانشگاه سمنان Publons
دکتر خالد احمد زاده کردستان دانشگاه کردستان Publons
دکتر عزیز احمدزاده تهران پژوهشکده بیمه  
دکتر اعظم احمدیان تهران پژوهشکده پولی و بانکی  Publons
دکتر مجید احمدیان تهران دانشگاه تهران  
دکتر مرضیه اسفندیاری زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان Publons
دکتر محمد رضا اسکندری عطا ساری دانشگاه مازندران  
 دکترکریم اسلاملوییان شیراز دانشگاه شیراز Publons
دکتر سید حمید اشرف زاده تهران مؤسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  
دکتر حسین اصغرپور تبریز دانشگاه تبریز  
دکتر سمیه اعظمی کرمانشاه دانشگاه رازی Publons
دکتر زهرا افشاری تهران دانشگاه الزهرا Publons
دکتر سید علی رضا افشانی یزد دانشگاه یزد  
دکتر مهدی امامی میبد دانشگاه میبد Publons
دکتر علی امامی میبدی تهران دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر وحید امیدی تهران دانشگاه الزهرا  
دکتر حبیب انصاری سامانی یزد دانشگاه یزد Publons
دکتر حجت ایزدخواستی تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر مجید آقایی ساری دانشگاه مازندران Publons
دکترعبدالمجید آهنگری اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز  
دکتر مهدی باسخا تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر علی اصغر بانویی تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر رسول بخشی دستجردی اصفهان دانشگاه اصفهان  
دکتر فاطمه بزازان تهران دانشگاه الزهرا Publons
دکترمهدی بشیری تهران دانشگاه شاهد Publons
دکتر آلبرت بغوزیان تهران دانشگاه تهران  
دکتر بیژن بیدآباد تهران  بانک ملی ایران  
دکتر نگار بیرجندی تهران دانشگاه مفید  
دکتر مهدی پدرام تهران دانشگاه الزهراء Publons
دکتر حسین پناهی تبریز دانشگاه تبریز  
دکتر فرشید پورشهابی بجنورد دانشگاه بجنورد  
دکتر علیرضا پورفرج ساری دانشگاه مازندران Publons
دکترانوشیروان تقی پور تهران سازمان برنامه و بودجه  
دکتر جلیل توتونچی یزد دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد  
دکتر حسین توکلیان تهران پژوهشکده پولی و بانکی   
دکتر یونس تیموری      
دکتر علی جدیدزاده تهران دانشگاه تهران  
دکتر احمد جعفری صمیمی ساری دانشگاه مازندران Publons
دکتر سید پرویز جلیلی کامجو بروجرد دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)  
دکتر علی چشمی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر مهدی حاج امینی یزد دانشگاه یزد  
دکتر امیر محمد حاج یوسفی تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر رمضان حسین زاده زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان  
دکتر میرهادی حسینی کندلجی اراک دانشگاه اراک  
دکتر ابراهیم حیدری بوشهر دانشگاه خلیج فارس  
دکتر حسن حیدری تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر حسن خداویسی ارومیه دانشگاه ارومیه  
دکتر محمد خضری تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  
دکتر غلامرضا خوش فر گرگان دانشگاه گلستان  
دکتر یداله دادگر تهران دانشگاه شهید  بهشتی  
دکتر سید حسینعلی دانش یزد دانشگاه یزد  
دکتر نادر دشتی تهران دانشگاه صنعت نفت  
دکتر سهراب دل انگیزان کرمانشاه دانشگاه رازی  
دکتر حسن دلیری گرگان دانشگاه گلستان  
دکتر محمد علی دهقان دهنوی تهران دانشگاه  تربیت مدرس  
دکتر محمد دهقان منشادی یزد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد  
دکتر علی دهقانی شاهرود دانشگاه شاهرود  
دکتر مهدی ذوالفقاری تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر سعید راسخی ساری دانشگاه مازندران Publons
دکتر تیمور رحمانی تهران دانشگاه تهران  
دکتر پرویز رستم زاده شیراز دانشگاه شیراز  
دکتر مجتبی رستمی   دکتری اقتصاد  
دکتر مهدیه رضا قلی زاده ساری دانشگاه مازندران  
دکتر علی رضازاده ارومیه دانشگاه ارومیه  
دکتر ابراهیم رضائی تهران مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی  
دکترعلی رنجبرکی تهران پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی  
دکتر محمدحسن زارع یزد دانشگاه یزد  
دکتر منصور زراء نژاد اهواز دانشگاه شهید چمران   
دکتر سید محمود زنجیرچی یزد دانشگاه یزد  
دکتر علی سالم تهران دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر امید ستاری کرمان دانشگاه ولیعصر رفسنجان  
دکتر سکینه سجودی تبریز دانشگاه تبریز  
دکتر رحمان سعادت سمنان دانشگاه سمنان  
دکتر سعید سعیدا اردکانی یزد دانشگاه یزد  
دکتر بهزاد سلمانی تبریز دانشگاه تبریز  
دکتر یونس سلمانی تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر محمد سلیمانی تهران دانشگاه امام صادق علیه السلام  
دکترعلی سوری تهران دانشگاه تهران  
دکتر ایمان شاکر اردکان دانشگاه اردکان  
دکتر ابوالفضل شاه آبادی تهران دانشگاه الزهرا Publons
دکتر مهشید شاهچرا تهران پژوهشکده پولی و بانکی  
دکتر نورالدین شریفی بابلسر دانشگاه مازندران Publons
دکتر وحید شقاقی شهری تبریز دانشگاه تبریز  
دکتر مصطفی شمس الدینی یزد دانشگاه هرمزگان  
دکتر سید حمید شمع ریزی یزد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات یزد  
دکتر کیومرث شهبازی ارومیه دانشگاه ارومیه  
دکتر میلاد شهرازی گرگان دانشگاه گلستان  
دکتر روح اله شهنازی شیراز دانشگاه شیراز  
دکتر آمنه شهیدی تهران دکتری اقتصاد  
دکتر محمد نبی شهیکی تاش زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان  
دکتر سمیه صادقی  فیروزکوه دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزکوه  
دکتر سید کمال صادقی تبریز دانشگاه تبریز  
دکتر حجت اله صادقی یزد  دانشگاه یزد  
دکتر محمدکاظم صادقیان   دکتری اقتصاد  
دکتر مهدی صادقی‌شاهدانی تهران دانشگاه امام صادق  
دکتر علی حسین صمدی شیرار  دانشگاه شیراز  
دکتر سعید صمدی اصفهان دانشگاه اصفهان  
دکتر محمد صیادی تهران دانشگاه خوارزمی  
دکتر حسن طایی تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر امیر منصور طهرانچیان ساری  دانشگاه مازندران  
دکتر لطفعلی عاقلی تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر عزت اله عباسیان تهران دانشگاه بوعلی سینا  
دکتر مهنوش عبداله میلانی تهران  دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر قهرمان عبدلی تهران دانشگاه تهران  
دکتر مرتضی عزتی تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر مهدی عسگری همدان  دانشگاه بوعلی سینا  
دکتر عباس علوی راد ابرکوه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابرکوه  
دکتر مصطفی عمادزاده اصفهان دانشگاه اصفهان  
دکتر هادی غفاری اراک  دانشگاه پیام نور  
دکتر مرضیه غفاری گولک رودسر دکتری اقتصاد  
دکتر یعقوب فاطمی زردان همدان دانشگاه بوعلی سینا   
دکتر شهرام فتاحی کرمانشاه دانشگاه رازی  
دکتر الهام فرزانگان نهاوند مجتمع آموزش عالی نهاوند  
دکتر علی فریدزاد تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر محمد حسن فطرس همدان  دانشگاه بوعلی سینا   
دکتر علی فلاحتی کرمانشاه  دانشگاه رازی  
دکتر فیروز فلاحی تبریز دانشگاه تبریز  
دکتر توحید فیروزان سرنقی تهران ی دانشگاه خوارزمی  
دکتر محمد علی فیض پور یزد دانشگاه یزد  
دکتر جعفر قادری شیراز دانشگاه شیراز  
دکتر سامان قادری کردستان دانشگاه کردستان  
دکتر عبدالرسول قاسمی تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
دکتر شمسی قاسمی تهران اداره تحلیل های مالی مرکزی بیمه  
دکتر علی اکبر قلی زاده همدان  دانشگاه بوعلی سینا  
دکتر حمید کردبچه همدان  دانشگاه بوعلی سینا  
دکتر زهرا کریمی تکانلو تبریز دانشگاه تبریز  
دکتر هادی کشاورز بوشهر دانشگاه خلیج فارس   
دکتر پروانه کمالی دهکردی شهرکرد دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد  
دکتر علی رضا گرشاسبی تهران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی  
دکتر احمد گوگردچیان اصفهان  دانشگاه اصفهان  
دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی بابلسر دانشگاه مازندران  
دکتر مجتبی مجاوریان ساری  دانشگاه علوم کشاورزی ساری  
دکتر رضا محسنی تهران دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر حسین محمدی مشهد  دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر رحیم محمود وند همدان دانشگاه بوعلی سینا   
دکتر محمود محمودزاده فیروزکوه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه  
دکتر داود محمودی نیا رفسنجان دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج)  
دکتر یعقوب محمودیان   دانشگاه پیام نور  
دکتر امیرحسین مزینی تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر سید نظام الدین مکیان یزد دانشگاه یزد  
دکتر سعید ملک السادات مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر جلال منتظری شورکچالی تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
دکتر داوود منظور تهران دانشگاه امام صادق (ع)  
دکتر پریسا مهاجری تهران دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر محسن مهرآرا تهران    
دکتر نادر مهرگان همدان دانشگاه بوعلی سینا  
دکتر منصور مهینی زاده یزد  دانشگاه یزد  
دکتر میثم موسائی تهران دانشگاه تهران  
دکتر میرحسین موسوی تهران  دانشگاه الزهراء  
دکتر سید فرزاد موسوی شیراز دکتری اقتصاد  
دکتر فرشاد مومنی تهران دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر سید مهدی ناجی اصفهان      
دکتر مرتضی نادری      
دکتر یونس نادمی بروجرد دانشگاه آیت الله بروجردی  
دکتر مهدی نجاتی کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان  
دکتر حامد نجفی علمدارلو تهران دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر کامران ندری تهران پژوهشکده پولی بانکی  
دکتر زهرا نصراللهی یزد دانشگاه یزد Publons
دکتر محمد نصراللهی بابل  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل  
دکتر خدیجه نصرالهی اصفهان دانشگاه اصفهان  
دکتر عظیم نظری بجنورد دانشگاه بجنورد  
دکتر محمد نمازی شیراز دانشگاه شیراز   
دکتر مسعود نیکوقدم بجنورد دانشگاه بجنورد Publons
دکتر مجید هاتفی مجومرد تهران دانشگاه تهران  
دکتر جواد هراتی بجنورد دانشگاه بجنورد  
دکتر مسعود همایونی فر مشهد  دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر حمید هوشمندی بهبهان دانشگاه بهبهان  
دکتر ویدا ورهرامی تهران دانشگاه تهران  
دکتر حسن ولی‌بیگی تهران پژوهشگر  
دکتر کاظم یاوری یزد دانشگاه یزد  
دکتر غلامرضا یاوری کرج دانشگاه پیام نور کرج