درباره نشریه

 پروانه انتشار نشریه کاوشهای  اقتصادی طبق مجوز شماره 7302/124 مورخ 1385/12/26 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با روش پژوهشی در زمینه علوم اقتصادی و به زبان فارسی و انگلیسی با گستره بین المللی صادر گردیده است.

سپس نشریه کاوشهای اقتصادی از سال 1388 به صورت تخصصی با عنوان دو نشریه سیاست گذاری اقتصادی و کاوشهای مدیریت بازرگانی منتشر شده است.

نشریه سیاست گذاری اقتصادی  بر اساس تاییدیه شماره 284/11/3 مورخ 1388/03/05 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی است.

توالی انتشار نشریه دوفصلنامه می باشد که در بتدای هر فصل (بهار و پاییز) در وبگاه نشریه منتشر می گردد.

ناشر و صاحب امتیاز: دانشگاه یزد

مدیرمسئول: دکتر زهرا نصراللهی

سردبیر: دکتر کاظم یاوری

شاپا چاپی: 3967-2645

شاپا الکترونیکی: 3975-2645

سال شروع انتشار: 1388

دوره انتشار: دوفصلنامه (2 شماره در سال)

نوع مقالات قابل انتشار در نشریه: پژوهشی

درباره نشریه: گسترش و کاربردی نمودن دانش اقتصاد در حوزه‌های تخصص؛

امکان تبادل و تعامل آرا در مسایل تخصصی و کاربردی اقتصاد؛

انتشار نتایج پژوهش‌های کاربردی و تخصصی اقتصادی؛

 معرفی مراکز پژوهشی تخصصی و کاربردی اقتصاد در سراسر جهان؛

تاکید نشریه بر موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران است.

زبان نشریه: فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی

نوع داوری: دو سو ناشناس

اخلاق نشر: نشریه سیاست‌گذاری اقتصادی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

هزینه انتشار: سیصد هزار تومان

قالب متن مقالات: PDF, XML

وب سایت: http://ep.yazd.ac.ir/

سیستم مشابهت یابی: https://www.samimnoor.ir/view/fa/default

مجوز انتشار و حق مولف: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

شبکه های اجتماعی: Linked in, Academia

پایگاههای نمایه شده: Google Scholar, ISC

سیاست دسترسی آزاد: این نشریه  به صاحب امتیازی دانشگاه یزد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)»  رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را  آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

قوانین کپی رایت: تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.  

نشانی نشریه: دانشگاه یزد- ساختمان استقلال- دبیرخانه نشریات علمی- نشریه سیاست گذاری اقتصادی

اطلاعات تماس: 03531232149

ایمیل نشریه: epj@journals.yazd.ac.ir