راهنمای نویسندگان

شرایط تدوین مقاله

1- مقاله حداکثر 20 صفحه همراه با فایل آن در محیط Word ارسال شود. برای دریافت Template، فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع کلیک کنید. 

2-  فایل اسامی نویسندگان شامل  نام و نام‌خانوادگی مؤلف (مؤلفین)، رشته تحصیلی، گروه، دانشکده و دانشگاه (فارسی و انگلیسی) باشد. پست الکترونیکی و شماره تماس مؤلف (مؤلفین) نیز درج شود.

3- ارجاعات داخل متن بر اساس روش APA  تنظیم شود.

4- در صورتی که مقاله ارسالی در فرمت نشریه نباشد، به داوری ارسال نخواهد شد (حدکثر 8000 کلمه).

5- در صورت پذیرش مقاله، داده ها و فایل تخمین بصورت جداگانه از نویسندگان دریافت می شود.

6-گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

7- عنوان مقالات حتی الامکان کوتاه و بیان کننده موضوع مقاله باشد. نشریه از دریافت مقالات با موضوعات بین کشوری معذور است (تاکید نشریه بر موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران است).

8-در فایل اصلی مقاله درج چکیده مبسوط لاتین الزامی است. همچنین در فایل اسامی نویسندگان، درج اسامی لاتین نویسندگان ضروری است.

9-نویسندگان محترم توجه داشته باشند که اضافه، حذف یا جابجایی اسامی نویسندگان بعد ارسال مقاله امکان پذیر نیست. لطفا در زمان ثبت و ارسال مقاله توجه لازم را مبذول فرمایید.

10- در هنگام ارسال مقاله، گزارش مشابه یابی از سامانه سمیم نور دریافت و بارگذاری شود.

 

با عنایت به مفاد "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" (مصوب 01 /02 /1400 توسط وزارت عتف) و به استناد صورتجلسه شماره 676 هیأت رئیسه دانشگاه یزد (مورخ 28 /1400/02) هزینه مصوب پردازش مقاله در نشریه 300000 تومان می‌باشد. نویسندگان بایستی در زمان پذیرش مقاله 150000 تومان و قبل از انتشار رسمی مقاله نیز 150000 تومان واریز نمایند.

پرداخت فقط از طریق سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه یزد (نام نشریه: سیاست گذاری اقتصادی) و ارسال کد پیگری و شماره تراکنش (آپلود اسکرین شات صفحه) صورت گیرد.

لینک واریز: https://yazd.ac.ir/epay/press

 

نحوه تنظیم منابع و مآخذ (به شیوه APA)

منابع و مآخذ انتهایی

تمامی منابع بایستی به انگلیسی در فایل مقاله درج شود؛

ضروری است در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شده است عبارت «(In Persian)» در انتهای منبع داخل پرانتز اضافه شود؛

درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.

 

1- کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). نام کتاب (شماره ویراست). محل انتشار: ناشر.

Baltagi, B. H., & Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data (Vol. 4). Chichester: Wiley.

 

2- مقاله در مجله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). عنوان مقاله. نام مجله، سال چاپ (شماره چاپ): صفحات مقاله.

Guthrie, G. (2006). Regulating Infrastructure: The impact on risk and investment. Journal of Economic Literature, 44(4), 925-72.

 

3- مقاله در کنفرانس: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال، ماه). عنوان مقاله. نام کنفرانس، شهر، کشور، صفحات مقاله.

Ribeiro, L. C. D. S. & Da Motta, G. P. (2012, June). Enter sectoral impacts of tourism in the state of Sergipe: An enter-regional approach. 20th International Input Output Conference and the 2nd Edition of the International School of Input-Output Analysis, Bratislava, Slovakia, 24-29.

 

4- یک فصل از کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). عنوان فصل. نام نویسنده (ویراستاران کتاب)، نام کتاب (صفحات فصل)، محل انتشار، ناشر.

Mohn, K. (2010). Elastic Oil: A primer on the economics of exploration and production. In E. Bjørndal, M. Bjørndal, P. M. Pardalos & M. Ronnqvist (Eds.), Energy, Natural Resources and Environmental Economics (pp. 39-58). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

 

5- یک مقاله از کتاب Handbook: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). عنوان مقاله. نام کتاب، شماره جلد، صفحات مقاله.

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. Handbook of economic growth1, 385-472.

 

6- رساله یا پایان ‏نامه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). عنوان رساله یا پایان نامه. رساله یا پایان نامه، دانشگاه.

Lahaye, L. A. (1980). Inflation and currency reform: A study of the effects of anticipated policy switching. PhD dissertation, The University of Chicago.

 

ارجاع دهی داخل متن:

در ابتدا جمله:  نام نویسنده (سال انتشار) / برای مثال: محمدی (1398)

وسط یا انتهای جمله: (نام نویسنده، سال انتشار: ص) / برای مثال: محمدی (1398: 158-160)

همچنین در زیرنویس اسامی لاتین، سال منبع نیز آورده شود. 

 

نحوه نگارش (کلیه اعداد و ارقام داخل متن و جداول باید به فارسی باشد. قسمت اعشاری اعداد با / جدا شود).

 • اندازه صفحه 16.5*23.5 با حاشیه بالا 4cm، پایین 1cm، سمت چپ 2cm و سمت راست 2.5cm
 • عنوان: B zar 16- Bold
 • نام و نام خانوادگی نویسنده: B zar 11- Bold
 • چکیده فارسی (200 کلمه): B zar 11
 • سرفصل‌های مقاله: B zar 12- Bold
 • متون فارسی به غیر از چکیده: B Zar 12
 • متون لاتین به غیر از چکیده: Times New Roman  10

پاورقی

 • فارسی: B Zar 10
 • لاتین: Times New Roman 8

جداول، نمودارها و تصاویر (فرمول ها، جداول و شکل‏ ها نباید عکس باشد)

 • عنوان: B zar 9- Bold
 • منبع فارسی: B Zar 8
 • منبع لاتین: Times New Roman 8
 • اعداد داخل جداول: B Zar 8

منابع و مآخذ

 • منابع و مآخذ لاتین: Times New Roman 11

سپاسگزاری (از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش)

در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، قدردانی می‌شود (اختیاری). 

 

چکیده مبسوط (انگلیسی)

چکیده انگلیسی مقالات به صورت چکیده مبسوط ساختاریافته Structured Extended Abstract (یعنی چکیده‌ای شامل 750 تا 1000 واژه و به تفکیک شامل: 1- هدف، 2- روش‏ شناسی، 3- یافته‌ها و بحث، 4- نتیجه گیری و پیشنهادهای سیاستی). توجه شود که چکیده مبسوط حاوی اسامی نویسندگان و وابستگی سازمانی آن‏ها باشد. 

Title 

Extended Abstract (750-1000 Words)

Purpose

Methodology

Findings and Discussion 

Conclusions and Policy Implications

Keywords

JEL Classifications