راهنمای نویسندگان

شرایط تدوین مقاله

1- مقاله حداکثر 20 صفحه همراه با فایل آن در محیط Word ارسال شود. برای دریافت template، فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع کلیک کنید. 

2-  در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی جدید محققان محترم  پس از داوری به صورت مقاله پژوهشی  منتشر می‌شود.

3-  فایل اسامی نویسندگان شامل  نام و نام‌خانوادگی مؤلف (مؤلفین)، رشته تحصیلی، گروه، دانشکده و دانشگاه (فارسی و انگلیسی) باشد. پست الکترونیکی و شماره تماس مؤلف (مؤلفین) نیز درج شود.

4- معادل لاتین اسامی و توضیح اصطلاحات تخصصی یا نامفهوم در پاورقی هر صفحه ذکر شود.

5-ارجاعات داخل متن بر اساس روش APA  تنظیم شود.

6- مقاله قبلاً چاپ نشده یا همزمان برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

 7- در صورتی که مقاله ارسالی در فرمت نشریه نباشد، به داوری ارسال نخواهد شد (حدکثر 7000کلمه).

8- در صورت پذیرش مقاله، داده ها و فایل تخمین بصورت جداگانه از نویسندگان دریافت می شود. نویسندگان لازم است که دو نسخه از مقاله را در زمانی که برای داوری ارسال شد، به دفتر نشریه ارسال کنید.

9-گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

10- عنوان مقالات حتی الامکان کوتاه و بیان کننده موضوع مقاله باشد.- نشریه از دریافت مقالات با موضوعات بین کشوری معذور است (تاکید نشریه بر موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران است).

11-در فایل اصلی مقاله درج چکیده لاتین الزامی است. همچنین در فایل اسامی نویسندگان، درج اسامی لاتین نویسندگان ضروری است.

12- بعد از اصلاحات نهایی، نویسنده باید یک نسخه تکمیل شده مقاله شامل چکیده فارسی و لاتین و حاوی اسامی و مشخصات نویسندگان به فارسی و لاتین در سایت بارگذاری شود.

13-در زمان ارسال مقاله حتما فایل pdf مقاله بدون اسامی نویسندگان نیز ارسال شود.

14-فرمول ها، جداول و شکل ها نباید عکس باشد.

15-کلیه اعداد و ارقام داخل متن و جداول باید به فارسی باشد.

16-نویسندگان محترم توجه داشته باشند که اضافه، حذف یا جابجایی اسامی نویسندگان بعد ارسال مقاله امکان پذیر نیست. لطفا در زمان ثبت و ارسال مقاله توجه لازم را مبذول فرمایید.

17-لطفا در زمان ارسال مقاله درج نمایید که مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا پایان نامه (ارشد یا دکتری) است، پایان نامه های دکتری در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.

18- با عنایت به مفاد "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" (مصوب 01 /02 /1400 توسط وزارت عتف) و به استناد صورتجلسه شماره 676 هیأت رئیسه دانشگاه یزد (مورخ 28 /1400/02) هزینه مصوب پردازش مقاله در نشریه 300000 تومان می‌باشد. نویسندگان بایستی در زمان پذیرش مقاله 150000 تومان و قبل از انتشار رسمی مقاله نیز 150000 تومان واریز نمایند.

پرداخت فقط از طریق سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه یزد (نام نشریه: سیاست گذاری اقتصادی) و ارسال کد پیگری و شماره تراکنش (آپلود اسکرین شات صفحه) صورت گیرد.

لینک واریز: https://yazd.ac.ir/epay/press

 

نحوه تنظیم منابع و مآخذ (به شیوه APA)

منابع و مآخذ انتهایی

تمامی منابع بایستی به انگلیسی در فایل مقاله درج شود؛

ضروری است در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شده است عبارت «(In Persian)» در انتهای منبع داخل پرانتز اضافه شود؛

درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.

 

1- کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). نام کتاب، محل انتشار، ناشر.

Haller, S. (1998). Evaluation of Service Quality: Dynamic View of the Quality Judgment within the Training Further Range. Germany,

Gabler Publishing House Wiesbaden.

2- مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). "عنوان مقاله". نام مجله سال چاپ (شماره چاپ): صفحات مقاله.

Guthrie, G. (2006). Regulating Infrastructure: The Impact on Risk and Investment. Journal of Economic Literature, 44(4), 925-72.

 

ارجاع دهی داخل متن:

در ابتدا جمله:  نام نویسنده (سال انتشار)

وسط جمله: (نام نویسنده، سال انتشار، شماره ص)

در انتهای جمله: (نام نویسنده، سال انتشار، شماره ص)

نحوه نگارش

 • عنوان: B zar 14- Bold
 • نام و نام خانوادگی نویسنده: B zar 11- Bold
 • چکیده فارسی (200 کلمه): B zar 11
 •  سرفصل‌های مقاله: B zar 12- Bold
 • کلیه متون به غیر از چکیده: B Zar 12

پاورقی

 • فارسی: B Zar 9
 • لاتین: Times New Roman 9

جداول، نمودارها و تصاویر

 •   عنوان: B zar 9- Bold
 • منبع فارسی: B Zar 8
 • منبع لاتین: Times New Roman 8
 • سر فصل اصلی جداول:  B zar 9-Bold
 • سر فصل‌های فرعی جداول: B zar 8-Bold
 • اعداد داخل جداول: B Zar 8

منابع و مآخذ

 • منابع و مآخذ فارسی: B Zar 11
 • منابع و مآخذ لاتین: Times New Roman 11

سپاسگزاری (از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش)

در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، قدردانی می‌شود (اختیاری). 

 

چکیده مبسوط (انگلیسی)

چکیده انگلیسی مقالات به صورت چکیده مبسوط ساختاریافته Structured Extended Abstract (یعنی چکیده‌ای شامل 750 تا 1000 واژه و به تفکیک شامل: 1- هدف، 2- روش‏ شناسی، 3- یافته‌ها و بحث، 4- نتیجه گیری و پیشنهادهای سیاستی).

Title 

Extended Abstract (750-1000 Words)

Purpose

Methodology

Findings and Discussion 

Conclusion and Policy Implications

Keywords

JEL Classifications