پرسش‌های متداول

مدت زمانی که یک مقاله جهت داوری طی می کند چه مقدار است؟

این مدت زمان بستگی به مراحل طی شونده و تعداد مراحل ویرایش آن دارد. اگر مقاله در مرحله اول پذیرش نگردد حداکثر زمان پاسخ دو هفته می باشد. در غیر این صورت زمان طی شدن مراحل وابسته به زمان پاسخ گویی داوران و مراحل بررسی می باشد و حداکثر شش ماه به طول می انجامد.

مقاله خود را چگونه برای نشریه سیاست گذاری اقتصادی ارسال کنیم؟

با مراجعه به سامانه نشریات دانشگاه یزد، به آدرس: http://journals.yazd.ac.ir
و سپس انتخاب نشریه سیاست گذاری آقتصادی به آدرس: http://ep.yazd.ac.ir
و ثبت نام در این سامانه، رمز ورود به سامانه به صندوق پست الکترونیکی که در سامانه ثبت کرده اید ارسال خواهد شد. از این رمز می توانید برای هر بار ورود به سامانه استفاده کنید. با استفاده از نام کاربری و رمز عبور می توانید در قسمت ارسال مقاله، مقاله را در سامانه بارگذاری کرده و تایید و ارسال نمایید.
توجه: ممکن است نامه در قسمت SPAM، صندوق پست الکترونیکی شما قرار گرفته شده باشد.

مقاله ارسال شده به سامانه چگونه قابل پی گیری است؟

با توجه به شفافیت مسیر ارجاعات مقاله در سامانه، تمامی پیگیری مقاله و همچنین ارتباط با مسئولین محترم نشریه، صرفا از طریق بارگذاری پیام در پرونده مقاله در سامانه نشریه سیاست گذاری اقتصادی و آدرس ایمیل epj@journals.yazd.ac.ir خواهد بود. لذا خواهشمند است از تماسهای تلفنی غیر ضروری با دفتر نشریه اکیدا خودداری نمایید.

چگونه می توان مشترک نشریه شد؟

نشریه سیاست گذاری اقتصادی هم به صورت دیجیتالی و هم به صورت کاغذی در نسخه های محدود به چاپ می رسد. نسخه الکترونیکی مقاله های بر روی سامانه نشریه به صورت رایگان قابل دریافت است. اما در صورتی که فرد یا نهادی مایل به دریافت نسخه کاغذی نشریه باشد می تواند از فرم اشتراک تعبیه شده در انتهای نشریه استفاده کند.

هزینه اشتراک نشریه چگونه پرداخت می شود؟

وجه مورد نظر باید به حساب فراگیر 7874059017 بانک تجارت، شعبه دانشگاه یزد (کد شعبه 20075)، به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه یزد (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک تجارت سراسر کشور) واریز و اصل رسید بانک را به همراه این برگ به نشانی زیر ارسال فرمایید.
یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس اصلی دانشگاه، نشریه سیاست گذار اقتصادی، صندوق پستی: 741 - 89195، کد پستی 8916869511

چگونه می توان با دست اندرکاران نشریه در تماس بود؟

با توجه به غیرقابل استناد بودن هر گونه صحبت های شفاهی و منع در اختیار قرار دادن شماره تماس های شخصی، تنها اطلاعاتی که از طریق سامانه و ایمیل نشریه به نویسندگان ارسال می شود مورد تایید انتشارات است. بنابراین هر گونه سوال یا پیشنهاد باید از طریق سامانه و یا ایمیل نشریه طرح شود. پاسخ گویی به این موارد نیز به شکل مکتوب و از طریق سامانه یا ایمیل نشریه صورت می گیرد.

فرآیند ارزیابی مقاله ها چگونه است؟

فرآیند ارزیابی مقاله های ارسال شده به نشریه سیاست گذاری اقتصادی شامل مراحل زیر است:
1- بارگذاری و ارسال مقاله در سامانه نشریات دانشگاه، نشریه سیاست گذاری اقتصادی
2- بررسی اولیه توسط سردبیر و تعیین تکلیف مقاله به دو وضعیت زیر:
الف) رد مقاله به علت در اولویت پذیرش نبودن مقاله
ب) تایید برای ارسال به داوری
3- بررسی مقاله توسط کارشناس نشریه از نظر رعایت چارچوب ظاهری مورد نظر نشریه و اقدام به دو صورت زیر:
الف) تایید رعایت چارچوب صوری نشریه و اعلام آمادگی مقاله برای ارسال به داوری
ب) بازگشت به نویسنده جهت اصلاح و ارسال مجدد مقاله
4- تعیین داوران و ارسال مقاله به دو داور
5- دریافت نظرات داوران در وضعیت های زیر:
الف) تایید مقاله توسط دو داور بدون اصلاحات.
ب) رد مقاله توسط دو داور، در این وضعیت مقاله رد خواهد شد.
ج) تایید مقاله توسط یک داور و رد آن توسط داور دوم، در این وضعیت مقاله برای داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس بند الف و ب، تصمیم گیری می شود.
د) در صورتی که هر دو داور برای مقاله اصلاحات در نظر گرفتند، نظرات داوران به نویسنده (گان)، به منظور اصلاح و ارسال مجدد مقاله اعلام می شود.
6) پس از این که مقاله بر اساس نظرات داوران اصلاح و توسط نویسنده مسئول مقاله مجدداً به نشریه ارسال شد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی ارسال می شود.
7) بررسی نظر داور تطبیقی در جلسه هیات تحریریه و تصمیم گیری نهایی در مورد مقاله به صورت گزینه های زیر.
الف) تایید مقاله در جلسه هیات تحریریه، اعلام پذیرش مشروط به انجام هر گونه اصلاحات مورد نظر نشریه.
ب) درخواست اصلاحات مد نظر اعضای هیات تحریریه.
ج) رد مقاله توسط اعضای هیات تحریریه.
توجه: در موارد خاص مانند مقاله های ارسال شده مستخرج از پایان نامه دکتری، بعد از تایید مقاله توسط دو داور و انجام اصلاحات مد نظر داوران و تایید نهایی مقاله توسط داور سوم، در صورت درخواست نویسنده، پذیرش مشروط قبل از برگزاری جلسه هیات تحریریه برای نویسنده مسئول ارسال می شود.