اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1600
تعداد پذیرش 182
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1216
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 700

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 276
تعداد مشاهده مقاله 455184
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 339548
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 11 %