بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز

2 استاد اقتصاد، دانشگاه تبریز

3 دانشیار اقتصاد، دانشگاه تبریز

4 استاد، دانشگاه تبریز

10.29252/jep.10.18.167

چکیده

هدف این مقاله بررسی تعامل سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. این بررسی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای کینزی با فرض چسبندگی قیمت‌ها و بازار رقابت ناقص انجام گرفت. رفتار سیاست‌گذاران پولی و مالی با استفاده از بهینه‌سازی و در قالب نظریه بازی‌ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست‌گذاران استخراج گردید. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش تخمین بیزی و با استفاده از نرم‌افزار داینر تحت نرم افزار متلب انجام گرفت. بر مبنای یافته‌های تحقیق، سیاست مالی رفتاری موافق ادوار تجاری دارد در حالی ‌که سیاست پولی رفتاری ضد ادواری دارد. همچنین طبق یافته‌های تحقیق، فرضیه سلطه سیاست‌گذار مالی بر پولی در ایران تائید می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، بانک مرکزی بیشتر بر تثبیت تورم و دولت بر تثبیت همزمان تولید و تورم متمرکز است. مطابق یافته‌ها، سیاست پولی و مالی در ایران جانشین‌های استراتژیک هم می‌باشند. به علاوه این‌که سیاست پولی در مقایسه با سیاست مالی، می‌تواند نقش موثرتری در تثبیت نوسانات اقتصاد داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intractions of Monetary and Fiscal Policies in IRAN: BDSGE

نویسندگان [English]

 • Pari Jaafari_Lylab 1
 • Jaafar Haghighat 2
 • Hossein Asgharpur 3
 • Behzad Salmani 4
1 Ph.D. Candidate in Economics, Tabriz University
2 Professor of Economics, Tabriz University
3 Associate Professor of Economics, Tabriz University
4 Professor of Economics, Tabriz University
چکیده [English]

The aim of this paper is to examine the interaction of monetary and fiscal policies in the Iranian economy. The study was conducted using a new Keynesian dynamic general equilibrium model with sticky prices and imperfect competition assumptions. The policy makers’ reaction functions were determined by optimizing objective functions for each economic condition. The model parameters were estimated using the Bayesian estimation method and the Dynare software.
The findings show that a monetary policy has a pro-cyclical behavior while a monetary policy is counter-cyclical. Also, the fiscal leadership hypothesis is accepted in Iran. It was also demonstrated that the central bank focuses on the stabilization of inflation while the government simultaneously stabilizes the inflation and production. According to the results, monetary and fiscal policies in Iran are strategic substitutes. In addition, monetary policies can be more effective than fiscal ones in stabilizing economic fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic Stochastic General Equilibrium
 • Interaction between monetary and fiscal policy
 • Game theory
 • Fiscal leadership hypothesis
 • Bayesian estimation method
 1. تقی‌پور، انوشیروان. و منظور، داوود (1395). "تحلیل آثار شوک‌های پولی و مخارج دولت مالی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". مجله تحقیقات اقتصادی 51(4): 1001-977.
 2. درگاهی، حسن. و هادیان، مهدی (1395). "ارزیابی آثار تکانه‏های پولی و مالی با تأکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE". فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد 3(1): 28-1.
 3. شاهمرادی، اصغر. و صارم، مهدی (1393). "سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران". مجله تحقیقات اقتصادی 48(2): 42-25.
 4. صباغ کرمانی، مجید. یاوری، کاظم. موسوی نیک، سید هادی. و باقری پرمهر، شعله (1393). "بررسی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 14(1): 26-1.
 5. کمیجانی، اکبر. و توکلیان، حسین (1391). "سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی 8: 117-87.
 6. متوسلی، محمود. ابراهیمی، ایلناز. شاهمرادی، اصغر. و کمیجانی، اکبر (1389). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 10(4): 116-87.
 7. مشیری، سعید. باقری پرمهر، شعله. و موسوی نیک، سید هادی (1390). "بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2(5): 90-69.
 8. منظور، داوود. و تقی‌پور، انوشیروان (1394). "تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه ایران". مجله تحقیقات اقتصادی ۲۳(۷۵): ۷-۴۴.
 9. یاوری، کاظم. و اصغرپور، حسین (1381). "وقفه‌های تولید، سیاست‌های پولی و پویایی قیمت". مجله تحقیقات اقتصادی 37(1): 233-209.

 

 1. Adam, K. & Billi, R. M. (2014). "Distortionary Fiscal Policy and Monetary Policy Goals". Economics Letters 122(1): 1-6.
 2. Blanchard, O. J. & Kahn, Charles M. (1980). "The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations". Econometrica: Journal of the Econometric Society 1305-1311.
 3. Caraiani, P. (2012). "Monetary and Fiscal Policies Interactions in an Estimated New Keynesian Model for Romania. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research.
 4. Dixit, A. & Lambertini, L. (2003b). "Interactions of Commitment and Discretion in Monetary and Fiscal Policies". The American Economic Review 93(5): 1522-1542.
 5. Favero, C. A. & Monacelli, T. (2005). "Fiscal Policy Rules and Regime (in) Stability: Evidence from the U.S.". Working Papers 282, IGIER (Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research), Bocconi University.
 6. Fragetta, M. & Kirsanova, T. (2010). "Strategic Monetary and Fiscal Policy Interactions: An Empirical Investigation". European Economic Review 54(7): 855-879.
 7. Niemann, S. (2011). "Dynamic Monetary–Fiscal Interactions and the Role of Monetary Conservatism". Journal of Monetary Economics 58(3): 234-247.
 8. Sargent, T. J. & Wallace, N. (1984). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. In Monetarism in the United Kingdom (pp. 15-41), London, Palgrave Macmillan.
 9. Schmitt-Grohé, S. & Uribe, M. (2007). "Optimal Simple and Implementable Monetary and Fiscal Rules". Journal of Monetary Economics 54(6): 1702-1725.