برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان منطقه پنج تهران برای بهبود کیفیت هوا با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر

2 استادیار، گروه محیط ‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‌زیست، دانشگاه ملایر

3 استاد، گروه شیلات و محیط‌ زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در مدیریت شهری نوین حضور و همکاری مردم به‌ عنوان یک جزء اصلی در مدیریت پایدار شهری و کاهش آلودگی هوا محسوب می‌شود. لذا بررسی میزان ترجیحات افراد در برخورد با کالای محیط‌زیستی هوا و آگاهی از میزان مشارکت اقتصادی و تمایل به پرداخت آن‌ها می‌تواند گامی مؤثر در این جهت باشد. در این راستا سهم هر یک از عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی و میزان تمایل به پرداخت شهروندان منطقه 5 تهران با اسـتفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل لوجیت بررسی و بر اساس شاخص‌های R2، مک فادن و نسبت راست‌نمایی نتایج مدل برازش شد. در نهایت امکان‌سنجی خرید اتوبوس‌های الکتریکی با استفاده از مشارکت مردمی در دوره یک ساله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که 9/85 درصد شهروندان این منطقه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت بهبود کیفیت هوا هستند و تمایل به پرداخت افراد برای بهبود کیفیت هوا برابر با 61450 ریال در ماه به‌دست آمد. بر اساس مدل لوجیت متغیرهای مبلغ پیشنهادی، درآمد و میزان آگاهی به‌ترتیب مهمترین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت شناخته شده‌اند. همچنین نتایج امکان‌سنجی نشان داد که نهاد شهرداری با استفاده از مشارکت مردمی می‌تواند 18 دستگاه اتوبوس الکتریکی را در دوره یک ساله جایگزین اتوبوس‌های فرسوده دیزل در ناوگان اتوبوسرانی منطقه 5 نماید که این اقدام 696,26 میلیارد ریال سودآوری در زمینه کاهش آلودگی هوا، آلودگی صوتی، مصرف سوخت و هزینه‌های نگهداری اتوبوس‌های دیزل برای شهرداری دارد. لذا پیشنهاد می‌شود مدیران شهری از این مشارکت مردمی برای بهبود کیفیت هوا و جبران هزینه‌ها استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of citizens' willingness to pay District 5 of Tehran to improve air quality using a conditional valuation method

نویسندگان [English]

 • Sahar Abedian 1
 • Mir Mehrdad Mirsanjari 2
 • Abdolrassoul Salmanmahiny 3
1 PhD Student, Department of natural resource and environmental sciences, Malayer University, Malayer, Iran
2 Assistant Professor, Department of natural resource and environmental sciences, Malayer University, Malayer, Iran
3 Professor of Environmental Sciences, Department of Fisheries and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Policymakers consider environmental quality, economic growth, and health as important factors in sustainable development. Air pollution is one of the major issues in environmental quality. Failure to pay attention to air pollution leads to increased health costs, increased mortality of children and the elderly, decreased public welfare, increased crime and violence, pollution of ecosystems, etc. Therefore, policymakers and economists consider air pollution as one of the main obstacles to the economic development of countries. In modern urban management, the presence and cooperation of the people are considered as a key component in sustainable urban management. Therefore, examining the preferences of people in dealing with air environmental goods, awareness of the level of economic participation, and willingness to pay can be an effective step to reduce air pollution. In this regard, the Willingness to Pay (WTP) by the residents of District 5 in Tehran to improve air quality has been evaluated. For this purpose, the contingent valuation method was used to obtain the estimates of Willingness to Pay. Then, the feasibility of purchasing electric buses using the public participation in one year and the benefits related to this issue in terms of reducing air pollution costs, noise pollution, fuel consumption, and costs of maintaining diesel buses were investigated in this study.
Methodology: In this study, the data needed to estimate the WTP to improve air quality were obtained by completing a double-bounded dichotomous choice (DDC) questionnaire. The questionnaires were randomly distributed among the citizens in District 5 of Tehran.
The questionnaire consisted of three parts including demographic information, perspectives, and willingness to pay questions. Open-ended approaches were used to determine the willingness to pay in the sample. The SPSS, Shazam, and Wolfram Alpha software packages were used for different estimates and statistical operations. It is to be noted that 557 out of 827 intercity buses in District 5 of Tehran are diesel buses such as Benz O-457, Shahab, Scania, etc. The possibility of replacing worn-out diesel buses with electric buses equipped with night charging was investigated. Then, the necessary data for analyzing the cost, environmental and economic benefits of this project were obtained from Tehran Municipality Bus Organization, a review of the Internal and external sources, and statistics related to the level of public participation.
Results and Discussion: According to the results, 85.9% of the statistical sample was willing to pay at least between 30,000 to 70,000 Rials per month to improve air quality, and 37.5% of them stated that their maximum WTP was more than 70,000 Rials. Also, 36.7% of those who were not willing to pay or were willing to pay less believed that improving air quality is one of the responsibilities of the Environment Organization and the municipality. This can be interpreted that, although the government and the responsible institutions have a responsibility to improve air quality and promote public health conceding that there is a common language between citizens and institutions related to environmental pollution control, one cannot expect much success in preventing and solving air pollution problems in metropolitan areas. The results revealed that 85.9% of the respondents were positively willing to pay while the average predicted willingness to pay by each person was 61450 Rials per month. The results also showed that the suggested monetary charge, income, and awareness factors affect the willingness to pay. Income and awareness factors had a positive effect, and only the suggested monetary charge factor had a negative effect. For the negative factor of the bid amount, it is emphasized that the probability of saying yes to WTP decreases by an increase in the bid amount. As it was found, the municipality could replace 18 diesel buses with electric buses in District 5 of Tehran using public participation. This plan has a profit of about 26.696 billion Rials to reduce air pollution, noise pollution, fuel consumption, and the maintenance costs of diesel buses.
Conclusion: The results of the study provide insight for the municipality about the amount of income from environmental charges on air pollution that local citizens are willing to pay to improve air quality. Awareness of this amount can be an effective step to plan financing projects to reduce air pollution in the region, such as using the facilities of E-city, giving special scores to private companies to make the E-shopping system competitive to reduce travel demand and pollution during peak hours, optimizing the public transportation system in District 5, investing in air pollution reduction plans and helping public organizations to promote public culture to improve air quality. Since environmental funds are one of the sources of financing public services in the municipality, it is recommended that city managers use public partnership to improve air quality and offset costs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contingent evaluation
 • Willingness to pay
 • Economic participation
 • Air quality
 1. اسکندری دامنه، حامد. نوروزی، حسین. نایبندی آتشی، محمد رسول. کلهری، صابر. و رفیعی، حامد (1398). "برآورد تمایل به پرداخت جهت بهبود کیفیت هوا با تأکید بر بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی در شهرستان اهواز". مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 50(3): 465-451.
 2. اشرفی، خسرو. فاتحی، مهدی. و پوته ریگی، محمد (1397). "بررسى اثرات گسترش اتوبوس‌هاى تندرو شهرى بر ترافیک و آلودگى هوا با استفاده از مدل EMME/2 و IVE (مطالعه موردى: خط شماره 10 مسیر برگشت دانشگاه آزاد به سمت میدان آزادی)".مجله پژوهش در بهداشت محیط4(3): 184-166.
 3. ایزدخواستی، حجت. و بلاغی اینالو، یاسر (1396). "تحلیل اثرات هزینه‌های تخصیصی دولت در حوزه سلامت و ممانعت از انتشار آلاینده‌ها بر رشد اقتصادی: رویکرد رشد درون‌زا". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی 17(4): 39-16.
 4. برک‌پور، ناصر. و جهان‌سیر، فاطمه (1395). "شهروندی محیط ‌زیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین". مجله هویت شهر 1(28): 66-53.
 5. بهجتی، توحید. مرتضوی، ابوالقاسم. و عبدالهی، بابک (1389). "برآورد ارزش هوای پاک و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت ساکنان شهر تهران". مجله پژوهش‌های اقتصادی 10(4): 40-19.
 6. خداوردی‌زاده، محمد. حیاتی، باب‌الله. و کاوسی کلاشمی، محمد (1387). "برآورد ارزش تفرجی روستای توریستی کندوان آذربایجان شرقی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط". فصلنامه علوم محیطی 5(4): 52-43.
 7. خوش‌اخلاق، رحمان. و ستوده‌نیا کرانی، مرضیه (1391). "هزینه‌های آلودگی هوا در شهر یزد". پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 1(4): 65-43.
 8. زبردست، اسفندیار. و ریاضی، حسین (1394). "شاخص‌های محیط انسان‌ساخت و تأثیرات آن بر آلودگی هوا (مطالعه موردی: محدوده پیرامونی چهارده ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شهر تهران)".نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی20(1):66-55.
 9. صمدی، سعید. جلیلی کامجو، جلیل. رحیمی، طیبه. و شیرین‌خواه، یاشار (1394). "ارزیابی ترجیحات و برآورد تمایل به پرداخت شهروندان اصفهانی به‌ منظور استفاده از هوای پاک: رویکرد مدل‌سازی انتخاب و مدل لاجیت شرطی". مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای 7(25): 162-141.
 10. عباسی، محمدحسین (1397). بررسی شبکه اتوبوسرانی الکتریکی در تهران و تأثیر آن در محیط ‌زیست، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
 11. عرب، نرگس. و میرکریمی، سید حامد (1394). "بررسی تغییرات آلاینده‌های ازن، مونو اکسید کربن و دی ‌اکسید نیتروژن در ایستگاه اقدسیه در طول سال 1391 در شهر تهران".فصلنامه انسان و محیط‌زیست 13(2): 44-35.
 12. فیروز زارع، علی. و قربانی، محمد (1390). "بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد؛ کاربرد الگوی دو مرحله‌ای همکن". مجله مدیریت شهری 9(28): 26-7.
 13. قراگوزلو، علیرضا. آل شیخ، علی اصغر. و سجادیان، مهیار (1390). "واکاوی نگرش‌های عمده کنترل آلودگی هوای ناشی از ترافیک در مدیریت شهری به‌ منظور ارائه چارچوبی منطبق بر پارادایم پایداری در تأمین مالی شهرداری‌ها (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران)". فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس 3(9): 184-157.
 14. گزارش راهبردی مدیریت و اقتصاد (1395). بررسی ابعاد جدید زیست ‌محیطی آلودگی هوای تهران. مرکز پژوهشی آرا، اندیشکده سیاست‌های راهبردی اقتصاد و مدیریت (سرآمد)، دپارتمان محیط‌زیست.
 15. نجیب‌زاده، عنایت‌الله. یگانه، حسن. جهانتاب، اسفندیار، کرمی برزآباد، رضوان. و اسدی، عیسی (1396). "برآورد ارزش کاهش آلودگی محیط‌ زیستی رودخانه بشار، یاسوج". مجله پژوهش‌های آبخیزداری 30(4): 71-59.
 16. نصرالهی، زهرا. و سعیدی، فائزه (1396). "بررسی تعامل بین مصرف و انتشار گاز گلخانه‌ای با استفاده از کالیبراسیون یک الگوی بهینه‌یابی پویا". نشریه سیاست‌گذاری اقتصادی 9(17): 296-269.
 17. هراتی، جواد. تقی‌زاده، حجت. و امینی، تکتم (1394). "بررسی تأثیر متغیرهای سیاسی و تجاری بر پایداری محیط ‌زیست: کاربرد یک الگوی پانل پویا". نشریه سیاست‌گذاری اقتصادی 7(14): 157-129.
  1. Akhtar, S. Saleem, W. Nadeem, V. M. Shahid, I. and Ikram, A. (2017). "Assessment of Willingness to Pay for Improved Air Quality Using Contingent Valuation Method". Global Journal of Environmental Science and Management 3(3): 279-286.
  2. Arceo-Gomez, E. Hanna, R. and Oliva, P. (2012). "Does the Effect of Pollution on Infant Mortality Differ between Developing and Developed Countries? Evidence from Mexico City". NBER Working Paper No. W18349.
  3. Baker, R. and Ruting, B. (2014). "Environmental Policy Analysis: A Guide to Non‑market Valuation". Productivity Commission Staff Working Paper No. 425-2016-27204.
  4. Bondy, M. Roth, S. and Sager, L. (2018). "Crime Is in the Air: The Contemporaneous Relationship between Air Pollution and Crime". IZA Discussion Papers No. 11492.
  5. Borén, S. Nurhadi, L. and Ny, H. (2016). "Preference of Electric Buses in Public Transport: Conclusions from Real Life Testing in Eight Swedish Municipalities". In the 18th International Conference on Sustainable Urban Transport and Environment 10: 1-9.
  6. Calabrese, D. Kalantari, K. Santucci, F. M. and Stanghellini, S. (2008). "Environmental Policies and Strategic Communication in Iran". World Bank Working Paper No. 132.
  7. Chin, Y. S. J. De Pretto, L. Thuppil, V. and Ashfold, M. J. (2019). "Public Awareness and Support for Environmental Protection- A Focus on Air Pollution in Peninsular Malaysia". Plos one 14(3): 1-22.
  8. Darçın, M. (2017). How Air Pollution Affects Subjective Well-Being, Well-Being and Quality of Life - Medical Perspective, London, Intech Open Press.
  9. Department for Environment, Food & Rural Affairs. (2014). "Environmental Noise: Valuing Impacts on: Sleep Disturbance, Annoyance, Hypertension, Productivity and Quiet". Available in: http:// www.gov .uk/ noise-pollution-economic-analysis.
  10. Eglin, R. (2001). "Keeping the T in the WTO: Where to Next on Environment and Labor Standard?". North American Journal of Economics and Finance 12(2): 173-191.
  11. Filippini, M. and Martínez-Cruz, A. L. (2016). "Impact of Environmental and Social Attitudes, and Family Concerns on Willingness to Pay for Improved Air Quality: a Contingent Valuation Application in Mexico City". Latin American Economic Review 25(1): 1-18.
  12. Freeman, A. M. Herriges, J. A. and Kling, C. L. (2014). The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods, New York, Routledge.
  13. Furie, G. L. and Balbus, J. (2012). "Global Environmental Health and Sustainable Development: the Role at Rio+ 20". Ciencia & Saude Coletiva 17(6): 1427-1432.
  14. Global Green Growth Institute (GGGI). (2018). "Deploying Electric Buses in the Kathmandu Valley: A Pre-Feasibility Study". Global Green Growth Institute Report.
  15. Greenstone, M. and Hanna, R. (2014). "Environmental Regulations, Air and Water Pollution, and Infant Mortality in India". American Economic Review 104(10): 3038-3072.
  16. Grossberndt, S. and Liu, H. Y. (2016). Citizen Participation Approaches in Environmental Health. In Environmental Determinants of Human Health, Springer, Humana Press.
  17. Ito, K. and Zhang, S. (2016). "Willingness to Pay for Clean Air: Evidence from Air Purifier Markets in China". NBER Working Paper No. 22367.
  18. Jones, L. Mills, G. Milne, A. Hayes, F. Monteith, D. Dwyer, J. Ozdemiroglu, E. Hall, J. Evans, C. Emmett, B. Sutton, M. Reis, S. Ashmore, M. Everard, M. and Holland, M. (2014). "Assessment of the Impacts of Air Pollution on Ecosystem Services– Gap Filling and Research Recommendations". Final Report No. AQ0827.
  19. Kairu-Wanyoike, S. W. Kaitibie, S. Heffernan, C. Taylor, N. M. Gitau, G. K. Kiara, H. and McKeever, D. (2014). "Willingness to Pay for Contagious Bovine Pleuropneumonia Vaccination in Narok South District of Kenya". Preventive Veterinary Medicine 115(3-4): 130-142.
  20. Lajunen, A. and Lipman. T. (2016). "Life Cycle Cost Assessment and Carbon Dioxide Emissions of Diesel, Natural Gas, Hybrid Electric, Fuel Cell Hybrid and Electric Transit Buses". Energy 106: 329-342.
  21. Lee, C. and Han, S. Y. (2002). "Estimating the Use and Preservation Values of National Parks Tourism Resources Using a Contingent Valuation Method". Tourism Management 23(5): 531-540.
  22. Li, L. Lei, Y. Pan, D. Yu, C. and Si, C. (2016). "Economic Evaluation of the Air Pollution Effect on Public Health in China’s 74 Cities". Springer Plus 5(1): 402-418.
  23. Li, T. (2018). "The Effect of Air Pollution on Criminal Activities: Evidence from the NOx Budget Trading Program". Available in: http://ssrn.com/abstract=3039207.
  24. Li, Z. (2014). Valuing the Welfare Effects of Air Pollution in the Jinchuan Mining Area, PhD Thesis, University of Groningen.
  25. Ligus, M. (2018). "Measuring the Willingness to Pay for Improved Air Quality: A Contingent Valuation Survey". Polish Journal of Environmental Studies 27(2): 763-771.
  26. Liu, R. Liu, X. Pan, B. Zhu, H. Yuan, Z. and Lu, Y. (2018). "Willingness to Pay for Improved Air Quality and Influencing Factors among Manufacturing Workers in Nanchang, China". Sustainability 10(5): 1613-1624.
  27. Martinez, G. Spadaro, J. Chapizanis, D. Kendrovski, V. Kochubovski, M. and Mudu, P. (2018). "Health Impacts and Economic Costs of Air Pollution in the Metropolitan Area of Skopje". International Journal of Environmental Research and Public Health 15(4): 626-637.
  28. McCarthy, G. (2019). "The Role of Environmental Economics in US Environmental Policy". Review of Environmental Economics and Policy 13(2): 299-307.
  29. Moataz, M. Garnett, R. Ferguson, M. and Kanaroglou, P. (2016). "Electric Buses: A Review of Alternative Powertrains". Renewable and Sustainable Energy Reviews 62: 673-684.
  30. Park, T. and Loomis, J. (1996). "Joint Estimation of Contingent Valuation Survey Responses". Environmental and Resource Economics 7(2): 149-162.
  31. Persson, L. Arvidson, A. Lannerstad, M. Lindskog, H. Morrissey, T. Nilsson, L. and Senyagwa, J. (2010). "Impacts of Pollution on Ecosystem Services for the Millennium Development Goals". Stockholm Environment Institute Report ISBN. 978-91-86125-22-6.
  32. Shieh, J. Chen, J. Chang, S. H. and Lai, C. (2014). "Environmental Consciousness, Economic Growth, and Macroeconomic Instability". International Review of Economics and Finance 34(C): 151-160.
  33. Stavropoulos, S. Wall, R. and Xu, Y. (2018). "Environmental Regulations and Industrial Competitiveness: Evidence from China". Applied Economics 50(12): 1378-1394.
  34. Taber, K. S. (2018). "The Use of Cronbach’s Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education". Research in Science Education 48(6): 1273-1296.
  35. Tambor, M. Pavlova, M. Rechel, B. Golinowska, S. Sowada, C. and Groot, W. (2014). "Willingness to Pay for Publicly Financed Health Care Services in Central and Eastern Europe: Evidence from Six Countries Based on a Contingent Valuation Method". Social Science and Medicine 116: 193–201.
  36. Ursachi, G. Horodnic, I. A. and Zait, A. (2015). "How Reliable are Measurement Scales? External Factors with Indirect Influence on Reliability Estimators". Procedia Economics and Finance 20:679-686.
  37. Usman, M. Ma, Z. Wasif Zafar, M. Haseeb, A. and Ashraf, R. U. (2019). "Are Air Pollution, Economic and Non-Economic Factors Associated with Per Capita Health Expenditures? Evidence from Emerging Economies". International Journal of Environmental Research and Public Health 16(11): 1967-1989.
  38. Wang, K. Wu, J. Wang, R. Yang, Y. Chen, R. Maddock, J. E. and Lu, Y. (2015). "Analysis of Residents' Willingness to Pay to Reduce Air Pollution to Improve Children's Health in Community and Hospital Settings in Shanghai, China". Journal of Science of the Total Environment 533: 283-289.
  39. Whister, D. (1999). "An Introductory Guide to SHAZAM, Logit Test for Heteroskedastic-city". Available in: http://www. Shazam. Econ. Ubc. Ca.
  40. Yin, H. Pizzol, M. Jacobsen, J. B. and Xu, L. (2018). "Contingent Valuation of Health and Mood Impacts of PM2.5 in Beijing, China". Science of the Total Environment 630: 1269-1282.
  41. Zhang, T. and Chen, C. (2018). "The Effect of Public Participation on Environmental Governance in China–Based on the Analysis of Pollutants Emissions Employing a Provincial Quantification". Sustainability 10(7): 2302-2322.