اثر افزایش تعرفه‌ی کالاهای مصرفی وارداتی بر شاخص ‏های قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

دولت‌ها برای اهدافی چون درآمد و حمایت از تولیدات داخلی بر کالاهای وارداتی تعرفه وضع می‌کنند. این تعرفه باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌‌شود که بر قیمت‌های داخلی هم تاثیر می‌گذارد. برخی از کالاهای وارداتی به صورت مواد اولیه و واسطه در تولید کالاهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند و برخی دیگر مستقیما به مصرف نهایی می‌رسند. این‏که تعرفه بر کدام دسته از کالاها وضع گردد، اثرات متفاوتی بر شاخص قیمت‌ها دارد. این مقاله در پی مطالعه اثر تعرفه کالاهای وارداتی مصرفی خانوار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده می‌باشد. برای این کار، ابتدا واردات نهایی به دو گروه مصرفی و سرمایه‏ای و واردات کالاهای مصرفی به مصارف خانوار و مصارف دولت تقسیم شده است.اثرات 20% افزایش در تعرفه کالاهای وارداتی مصرفی خانوار، با استفاده از مدل قیمت تعدیل جدول و آخرین جدول کالا در کالای آماری کشور در سال 1380، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد علی‏رغم این‏که افزایش در تعرفه کالاهای وارداتی مصرفی خانوار موجب افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده می‌شود، در صورتی که این افزایش به وسیله اجزای ارزش افزوده تشدید نشود، مقدار آن ناچیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Increment in Tariffs for Imported Goods on Consumption and Production Price Indexes in Iran

نویسندگان [English]

 • Nooraddin Sharify 1
 • Maryam Jafari-Taraj 2
1 Associate Professor/ University of Mazandaran
چکیده [English]

Tariff is levied for a number of purposes like protecting domestic products and/or acting as a source of government income. It causes an increment in the prices of imported goods, which, per se, influences the prices of domestic products. Some of the imported commodities are used as initial and intermediate goods in the production process of domestic products, whereas some others are used as final goods. The tariff on each part of these imports has different effects on price indexes. This paper investigates the effect of imported consumption goods’ tariff on consumer’s and producer’s price indexes. To this end, through dividing the final imports into consumption and final, and the consumption imports into household and government consumption imports, the effect of a 20% increment in tariffs for household consumption imports has been examined. Using the last commodity by commodity survey base data, the Table Adjusting Price (TAP) model is employed. The results of the research demonstrate that although the increment in tariffs for household consumption imports leads to an increment in consumer’s and producer’s price indexes, this increment is ignorable if not intensified by value added components.     

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imports tariff
 • Consumer Price Index (CPI)
 • Producer Price Index (PPI)
 • Input-output analysis
 1. الف) منابع و مآخذ فارسی

  1. جداول داده-ستانده ی ایران سال-1380 (1385). مرکز آمار ایران.

  2. خلیل زاده، جواد. حیدری، حسن. فعالجو، رضا. و محسنی زنوزی، سید جمال الدین (1393). "بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران (رویکرد سری‌های زمانی)". فصلنامه اقتصادی و توسعه منطقه‏ای7: 210-194.

  3. ذوالجناحی اسکویی، رامین (1382). "اثرات کاهش تعرفه وارداتی بر اقتصاد ایران" .مجموعه مقالات همایشسیاست‏ها و مدیریت برنامه‏های رشد و توسعه درایرانمؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی، تهران.

  4. فرج‌زاده، زکریا. و بخشوده، محمد (1391). "اثر کاهش تعرفه واردات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و رفاه روستایی ایران". فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه77: 254-217.

  5. موسوی، سیدحبیب الله. و اسماعیلی، عبدالکریم (1390). "تحلیل آثار سیاست تعرفه‌ی واردات بربازار برنج ایران". تحقیقات اقتصاد کشاورزی2: 20-1.

  6. یزدان شناس، لیلا. پرمه، زوار. و آقاجانی، زهرا (1388). "اثر سیاست تعرفه‌ای بر قیمت گوشت مرغ و گوساله در ایران".مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی4: 123-107.

   

  ب) منابع و مآخذ لاتین

  1.Betra, Ravi (2001). "Are Tariffs Inflationary?”. Review of International Economics3: 373-382.

  2.Borraz, Fernando. Ferres, Daniel & Rossi, Máximo (2009). "Assessment of the Distributive Impact of National and External Trade Reforms in Brazil". Proceedings of German Development Economics Conference Germany, Frankfurt. URL: http://econstor.eu/bitstream/10419/39957/1/2_borraz.pdf

  3.Cherkaoui, Mouna. Kherllaf, Ayache & Nihou, Abdelaziz (2011). "The Price Effect of Tariff Liberalization in Morocco: Measuring The Impact on Household Welfare". Working paper, Economic Research Forum 637.

  4.Cockburn, John. Corong, Erwin L. & Cororaton, Caesar B. (2008). "Poverty Effects of the Philippines Tariff Reduction Program: Insights from a Computable General Equilibrium Analysis". Asian Economic Journal3: 289-319.

  5.Elsheikh, Omer E. Elbushra,Azharia A. & Salih, Ali A.A. (2013)."Economic Impacts of Changes in Wheat’s Import Tariff on the Sudanese Economy". Journal of Saudi the Society of Agricultural Sciences 1-8. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X13000362

  6.Goldberg, Pinelopi K. & Pavcnik, Nina (2003). "The Response of the Informal Sector to Trade Liberalization". Journal of Development Economics72(2): 463-96.

  7.Kinnucan, Henry W., & Myrland, Qystein (2005). "Effects of Income Growth and Tariffs on the World Salmon Market". Applied Economics37(17): 1967-1978.

  8.Liu, Chein-Ku; Kuo, Nai-Fong & Hseu, Jiing-Shyang (2005). "Effects of Tariff Liberalization on the Global Forest Sector: Application of the GTAP Model". International Forestry Review7(3): 218-226.

  9.Marchand, Beyza U. (2012). "Tariff Pass-Through and the Distributional Effects of Trade Liberalization". Journal of Development Economics99(2): 265-281.

  1. Nicita, Alessandro (2009). "The Price Effect of Tariff Liberalization: Measuring the Impact on Household Welfare". Journal of Development Economics89(1): 19-27.
  2. Porto, Guido G. (2006). "Using Survey Data to Assess the Distributional Effects of Trade Policy". Journal of International Economics70(1): 140-160.
  3. Pouliot, Sebastien & Larue, Bruno (2012). "Import Sensitive Products and Perverse Tariff Rate Quota Liberalization". Canadian Journal of Economics45(3): 903-924.
  4. Sharify, Nooraddin (2012). "A Modification in the Input-Output Price Model to Analyse the Effect of Exchange Rate Variation on Prices Indices". The20th International Input-output Conference Proceedings. Bratislava, Slovakia. URL:http://www.iioa.org/conferences.htm.
  5. Sharify, Nooraddin and Sancho, Ferran (2011). "A New Approach for the Input-Output Price Model". Economic Modelling28(1-2): 188-195.