سنجش کارایی فنی صنایع کوچک در استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

از جمله دلایل توجه کشورهای در حال توسعه به صنایع کوچک و متوسط مقیاس را می‏توان در انعطاف‌پذیری بالا، سرمایه‏گذاری‌های کم هزینه، جهت‏گیری به سوی گروه‏های هدف و مدیریت پویا در این گونه از صنایع بیان نمود که علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی، قابلیت‌هایی نظیر ایجاد اشتغال، کاهش فقر، اصلاح توزیع درآمد‏ها و تأمین نیازهای اساسی را دارند. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت صنایع کوچک در استان‏ها از نظر کارایی به طور کلی و تعیین جایگاه استان همدان در این رابطه می‏باشد. برای این منظور از مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای سنجش کارایی فنی و کارایی مقیاس، از شاخص بهره‏وری کل عوامل تولید (شاخص مالم­کوئیست) جهت اندازه‏گیری تغییرات مدیریتی طی سال‌های 1386-1381 و در نهایت از تحلیل حساسیت جهت شناسایی عوامل موثر بر کارایی صنایع کوچک در استان استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی استان‌های کشور در زمینه عملکرد صنایع کوچک طی دوره مورد مطالعه 96 درصد است. با تحلیل حساسیت عوامل موثر بر کارایی مشخص شدکه نقش عواملی از قبیل میزان اشتغال، ارزش سرمایه‏گذاری و ارزش تولیدات در ارتقاء کارایی صنایع کوچک کشور قابل ملاحظه است. میانگین کارایی صنایع کوچک در استان همدان طی دوره مورد بررسی 92 درصد بدست آمد و بطور متوسط رتبه 12 را در بین استان‏ها‏ی کشور به خود اختصاص داده است. همچنین تجزیه و تحلیل شاخص بهره‏وری کل عوامل تولید نشان داد که رشد بهره‌وری صنایع کوچک در استان از روند مثبت و مورد انتظار برخوردار نمی‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Efficiency Measurement of Small-Scale Industries in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Hamid Sepehrdoust 1
  • Nasibeh Kamran 2
1 Assistant Professor, Bu-Ali-Sina University
2 . Research Fellow in Economics, Bu-Ali-Sina University
چکیده [English]

The main reasons for developing countries to support small and medium-scale industries are their high flexibility, lower investment necessity, targeting specific entrepreneurs, and dynamic management. These characteristics are important for creating jobs, bringing equitable distribution of income, and overall higher-gross domestic products. The main purpose of this study is to measure the efficiency of small -scale industries by data envelopment analysis within different provinces of the country with special reference to Hamedan province. The results show that, during the years 1381-1386, the average efficiency of small industries in the country was around 96 percent. The sensitivity analysis shows that the most important factors affecting performance are employment rate, quantity of investment, and value of production. Hamedan province has been equal to the average score of the country (92 percent), ranking 12 among all the provinces. However, the trend of efficiency and productivity growth was not positive as expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total factor productivity
  • data envelopment analysis
  • sensitivity analysis
  • Small-Scale Industry
  • Efficiency