تاثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر حفاظت از حقوق مالکیت (به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی) بر رشد اقتصادی ایران است. برای رسیدن به این هدف از یک الگوی رشد درون‌زای سازگار با شرایط اقتصاد ایران استفاده شده است. الگوی مورد نظر با استفاده از داده‌های دوره 85-1338 و روش‌های اقتصادسنجی برآورد شده است. نتایج آزمون همجمعی گریگوری– هانسن، حکایت از تاثیر درازمدت حفاظت از حقوق مالکیت و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. نتایج تخمین الگوی رگرسیونی با روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) نیز نشان داد که حفاظت از حقوق مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Property Rights and Economic Growth: A Case of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Hussein Samadi 1
  • Mohsen Renani 2
  • Rahim Esfahani 2
1 Assitant Professor of Economics, Department of Economics, University of Shiraz
2 Assosiate Professor of Economics, Department of Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

The main purpose of this paper is investigating the effect of secure property rights on economic growth. To do so, we use an endogenous growth model, some econometrics methods such as Gregory-Hansen's (2006) co-integration test, 2SLS estimation technique, and Iran data set during 1959-2006. The results show that having secure property rights has a positive effect on economic growth in short and long runs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Property Rights
  • Economic growth
  • Endogenous Growth Model
  • Cointegration
  • Structural breaks
  • Iran