اولویت‌بندی موانع صادرات شرکت‌های نرم‌افزاری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

2 عضو گروه پژوهشی اقتصاد جهاد دانشگاهی تربیت مدرس و دانشجوی دکترای آمار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شناسایی موانع اساسی توسعه و صادرات صنعت نرم‌افزار در ایران، هدف اصلی این مقاله به شمار می‌آید. چارچوب مدل بکار رفته بدین ترتیب است که مشکلات، به سه گروه عمده مربوط به نهاده‌های تولید، عوامل مدیریتی و محیط کسب و کار تقسیم شده است. سپس با استفاده از آزمون فریدمن و روش آنالیز تاکسونومی عددی، مولفه‌های هر یک از گروه‌های مذکور برمبنای نظرات فعالین صنعت نرم‌افزار ایران اولویت‌بندی شده است. نتایج بیانگر آن است که سه مانع اساسی در صادرات نرم‌افزار ایران عبارتند از:
        عدم تحرک و جابجایی نیروی کار داخلی و خارجی (مشکل بودن اعزام نیروی کار به خارج از کشور، فرار مغزها، قطع ارتباط ایرانیان مهاجر)
        ضعف روحیه کارآفرینی (ریسک پذیری، تحمل ابهام، نوآوری و ...) مدیران صنعت نرم‌افزار
        عدم التزام به رعایت حقوق مالکیت معنوی محصولات نرم‌افزاری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Software Export Barriers in Iran

نویسندگان [English]

  • Vahid Faaliyat 1
  • Neda Khareghani 1
  • Mehdi Omidi 2
1 . Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) of Tarbiat
چکیده [English]

This paper aims to identify the main software export barriers in Iran for policy makers. The framework for categorizing key obstacles consists of three groups: product factors, managerial factors, and business environment factors.  Numerical taxonomy and Friedman test were applied to prioritize barriers in different groups based on Iranian major software players’view. Our finding shows that the principal agenda are:

Lack of mobilization of expert labor force e.g.  limited international work experience, brain drain problem, and limited linkage between immigrants
Lack of entrepreneurial attitudes through managers
Copy right problems.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software
  • Export
  • Barriers
  • Numerical Taxonomy
  • Iran