نویسنده = کاظم یاوری
تعداد مقالات: 13
1. طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-138

محمد نصراللهی؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده؛ نادر مهرگان


2. بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-31

زهره اسدی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری


3. اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-125

یونس سلمانی؛ کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور؛ بهرام سحابی


4. بررسی عوامل مؤثر بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-76

امید ستاری؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری


5. تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-88

کاظم یاوری؛ حسن ولی‌بیگی؛ ایلناز ابراهیمی؛ بهرام سحابی


6. اثر توسعه مالی بر ساختار سرمایه بنگاه‌های غیر ‌مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-54

کاظم یاوری؛ آمنه شهیدی؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری


7. ارایه روشی جدید برای بررسی بیمه‌پذیری ریسک‌های پالایشگاه گاز با استفاده از روش حالات خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-26

شمسی قاسمی؛ کاظم یاوری؛ رحیم محمودوند؛ بهرام سحابی؛ علیرضا نعیمی


8. تخمین توابع فاصله نهاده مرزی و فرامرزی تصادفی برای شرکت‌های توزیع برق ایران و تعیین عوامل موثر بر کارایی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 129-168

محمد سخنور؛ عباس عصاری؛ حسین صادقی؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان


9. منابع نوسانات حساب جاری: مطالعه موردی ایران و مکزیک

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-30

کاظم یاوری؛ بهرام سحابی؛ عباس عصاری؛ رضا محسنی


10. بررسی آسیب‌پذیری مالی بخش بانکی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شاخص z-score

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-100

عبدالله خوشنودی؛ مجید صباغ کرمانی؛ کاظم یاوری؛ ابراهیم حسینی نسب


11. ارتباط ساختار بازار و کارایی با سودآوری در صنعت بانکداری ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-86

محمدعلی دهقان دهنوی؛ سیدابراهیم حسینی نسب؛ کاظم یاوری؛ بهرام سحابی


12. نظریه سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان:بررسی تجربی نقش بلایای طبیعی در بروز تله فقر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-34

علی سعدوندی؛ کاظم یاوری؛ حسین صادقی؛ بهرام سحابی


13. ارزیابی هزینه‌های انحراف قیمت انرژی در صنایع بزرگ نساجی کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-58

کاظم یاوری؛ توحید فیروزان سرنقی