نویسنده = بهرام سحابی
ارایه روشی جدید برای بررسی بیمه‌پذیری ریسک‌های پالایشگاه گاز با استفاده از روش حالات خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1394، صفحه 1-26

شمسی قاسمی؛ کاظم یاوری؛ رحیم محمودوند؛ بهرام سحابی؛ علیرضا نعیمی


منابع نوسانات حساب جاری: مطالعه موردی ایران و مکزیک

دوره 4، شماره 8، آذر 1391، صفحه 1-30

کاظم یاوری؛ بهرام سحابی؛ عباس عصاری؛ رضا محسنی


ارتباط ساختار بازار و کارایی با سودآوری در صنعت بانکداری ایران

دوره 3، شماره 6، آذر 1390، صفحه 61-86

محمدعلی دهقان دهنوی؛ سیدابراهیم حسینی نسب؛ کاظم یاوری؛ بهرام سحابی


نظریه سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان:بررسی تجربی نقش بلایای طبیعی در بروز تله فقر

دوره 3، شماره 5، خرداد 1390، صفحه 1-34

علی سعدوندی؛ کاظم یاوری؛ حسین صادقی؛ بهرام سحابی