بررسی تجربی مدل پولی نرخ ارز در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی مدل پولی تعیین نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی بعد از انقلاب اسلامی (2008-1979) می‌باشد. در این راستا، مدل پولی با قیمت‌های انعطاف‌پذیر با استفاده از روش غیر خطی مارکوف- سوئیچینگ برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شواهد تجربی دلالت بر این دارد که سال‌های 1989-1979 در رژیم اول نظام ارزی قرار گرفت که این سال‌ها منطبق با دوره‌ای است که در ایران نظام ارزی ثابت اجرا می‌شد و سال‌های 2008-1990 در رژیم دوم قرار گرفت که منطبق با دوره اجرای رژیم ارزی شناور در کشور می‌باشد. برآورد مدل نشان داد که مدل پولی نرخ ارز در رژیم اول صادق نبوده و در رژیم دوم مصداق دارد. این نتایج با مبانی تئوریکی و مطالعات تجربی نیز سازگار است، چرا که رهیافت پولی به نرخ ارز بر اساس ادبیات موجود در نظام ارزی شناور موضوعیت دارد. از این رو، بر اساس صحت مدل پولی نرخ ارز در رژیم دوم، توصیه مهم سیاستی تحقیق آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی به منظور تقویت ارزش پول داخلی، بایستی با اقدامات مناسب رشد اقتصادی را تسریع نموده و با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی مناسب سطح قیمت‌ها و نیز حجم نقدینگی را کنترل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical Examination of Monetary Model of Exchange Rate in Iran Using Markov Switching Approach

نویسندگان [English]

  • Hussein Asgharpur 1
  • Ali Rezazadeh 2
  • Sivas Mohammadpoor 3
  • Khalil Jahangiri Jahangiri 2
1 Assistant professor, Economics Department, University of Tabriz
2 Ph.D Student of Economics, University of Tabriz
3 M.A. Student of economics, University of Tabriz
چکیده [English]

The main subject of this paper is to examine the monetary model of exchange rate in Iran during post Islamic revolution. In this way,  a monetary model with flexible prices using Markov Switching approach is estimated. Based on the estimation results, years 1979-1989 are in regime one that match with the fixed exchange rate regime years in Iran and years 1990-2008 are in regime two and are in accordance with floating exchange rate regime. The results also show that there is a support for monetary exchange rate model in one of the two regimes. Based on the results and current exchange rate regime, it is recommended from policymakers that in order to make the exchange rate to be appreciable, they must accelerate the economic growth, control the price levels and liquidity in the economy using the appropriate monetary policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • A Markov Switching Approach
  • Monetary Model of Exchange Rate