بررسی همگرایی مصرف سرانه خانوار بین استان‌های ایران در سال‌های 1393-1379

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان

3 استادیار علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان

10.29252/jep.9.18.101

چکیده

وجود همگرایی رفاهی در استان‌های ایران در روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ارائه یک مکانیزم جهت رسیدن به انسجام اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر این، مدت زمان طولانی است که هدف دولت‌ها، کاهش نابرابری درآمد و مصرف بین استان‌های ایران می‌باشد. در این پژوهش، فرضیه همگرایی مصرف سرانه، در میان استان‌های ایران با استفاده از روش‌های مختلف مانند آزمون ریشه واحد، همگرایی باشگاهی و آماره‌ی تایل بررسی شده است. همچنین، در این پژوهش از مکانیسم جدیدی برای مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل ‌اقتصادی یعنی تحلیل خوشه‌ای نیز استفاده شده است. از آنجا که استان‌های ایران سطوح مختلفی از بهره‌وری و رشد اقتصادی را دارا هستند، این تجزیه و تحلیل‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. نتایج، با استفاده از اعمال تمام روش‌ها، واگرایی از نظر متوسط مصرف سرانه خانوار در استان‌های ایران را تأیید می‌کند. نتایج واگرایی در مصرف متوسط خانوار ممکن است نشانه‌ای از تفاوت معنی‌دار رشد اقتصادی درآمد سرانه در میان استان‌های ایران باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Per Capita Consumption Convergence of Iran's Provinces in 2000-2014

نویسندگان [English]

 • Ali Fegheh Majidi 1
 • Fariba Salami 2
 • Ahmad Mohamadi 3
1 Assistant Professor, University of Kurdistan
2 MA in Economics, University of Kurdistan
3 Assistant Professor, University of Kurdistan
چکیده [English]

This paper aims at the convergence of economic welfare in the provinces of Iran. To achieve economic and social cohesion in this regard, the process of decision-making and providing a mechanism is of particular importance. In addition, since long, the government has sought to reduce income and consumption inequality across the provinces of Iran. This study adopts the per capita consumption convergence hypothesis to deal with the issue in all the provinces of Iran. The study is done using various methods such as unit root test, convergence club and Tile-statistics. Also, a new mechanism is used for economic modeling and analysis i.e. cluster analysis. Since Iran's provinces have different levels of productivity and economic growth, this analysis is of great importance. The results confirm the divergence in terms of average per capita consumption of households. It is to say that divergence in average household consumption may be a sign of significant differences in per capita growth in all the provinces.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Convergence
 • Cluster analysis
 • Iran's provinces
 • Growth economic
 1. الف) منابع و مآخذ فارسی

  1. آذربایجانی، کریم (1381). "جهانی‌شدن، همگرایی اقتصادی-منطقه‌ای و تأثیر آن بر رشد کشورهای حوزه دریای خزر و جمهوری قفقاز". مجلات تحقیقات اقتصادی 61: 169-149.
  2. افشاری، زهرا (1378). "بررسی همگرایی استان‌های ایران (آزمون نظریه‌ی سولو و سوان)". پژوهشنامه بازرگانی 13: 18-1.
  3. اکبری، نعمت‌الله. و مویدفر، رزیتا (1383). "بررسی همگرایی درآمد سرانه بین استان‌های کشور (یک رهیافت اقتصاد سنجی فضایی)". پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار 13: 14-1.
  4. شهیکی تاش، محمد نبی. یغفوری، حسین. و درویشی، باقر (1394). "بررسی شدت عدم تعادل فضایی و منطقه‌ای رفاه در استان‌های ایران (مطالعه مقایسه‌ای رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروی و اسمیت)". برنامه‌ریزی منطقه‌ای 5(17): 30-15.
  5. علمی، زهرا. و رنجبر، امید (1392). "آزمون همگرایی باشگاهی بین استان‌های ایران: یافته‌های جدید با استفاده از تحلیل نا پارامتریک". تحقیقات اقتصادی 1(49): 210-189.
  6. غلامی حیدریانی، لیلا (1391). بررسی همگرایی استان‌های ایران در سال‌های 1379-1387، پایان‌نامه گروه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز.
  7. فروغی‌پور، الهام (1385). "بررسی سیگما و همگرایی بتا در میان کشورهای عضو اوپک". فصلنامه تحقیقات تجاری 25: 39-1.
  8. کریم‌زاده سعید. آذربایجانی،کریم. و جوانمردی، محمد (1392)."آزمون همگرایی درآمدی در کشور‌های دی هشت". فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی 3(10): 72-59.
  9. سالنامه آماری مرکز آمار ایران (1395).
  10. یاوری، آرش (1387). بررسی روند همگرایی سطح رفاه استان‌های کشور بر اساس مصرف سرانه، پایان‌نامه شهید چمران اهواز.

   

  ب) منابع و مآخذ لاتین

  1. Abramovitz, M. (1986(. "Catching up, Forging ahead and Falling behind". Journal of Economic History 46(2): 385-406.
  2. Haider, A. Shahzad, H. & Wajid, A. (2010). "Income Convergence Hypothesis: Regional Comparison of Selected East and South Asian Economies". MPRA Paper NO 23739. University Library of Munich, Germany.
  3. Andreano, Simona. Lucio, Laureti. & Paolo, Postiglione (2013). "Economic Growth in MENA Countries: Is there Convergence of Per-Capita GDPs?". Journal of Policy Modeling 4(35): 669–683.
  4. Barro, Robert. & Sala-I-Martin, Xavier (1991). "Convergence across States and Region". Brookings Papers on Economic Activity 1(1): 107-182.
  5. Barro, Robert. & Sala-I-Martin, Xavier (1992). "Regional Growth and Migration: A Japan-United States Comparison". Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier 6(4): 312-346.
  6. Ben-david, Dan. & Loewy, Michael (1997). "Free Trade, Growth, and Convergence". Journal of Economic Growth 3(2): 143-170.
  7. Bernard, Andrew & Durlauf, Steven (1995). "Convergence in International Output". Journal of Applied Econometrics 10(2): 97–108.
  8. Beyaert, Arielle. & José, García-Solanes (2014). "Output Gap and Non-Linear Economic Convergence". Journal of Policy Modeling 36(1): 121–135.
  9. Caporale, Guglielmo. Erdogan, Burcu. & Kuzin, Vladimir (2015). "Testing for Convergence in Stock Markets: A Non-linear Factor Approach". Empirica 42(3): 481-498.
  10. Chenery, Hollis (1960). "Patterns of Industrial Growth". American Economic Review 50(4): 624-654.
  11. Carlino, Gerland. & Mills, Leonard (1993). "Are US Regional Incomes Converging? A Time Series Analysis". Journal of Monetary Economics 32: 335–346.
  12. Choe, Jongmook (2001). "An Impact of Economic Integration Trough Trade: on Business Cylces for 10 East Asian Countries". Journal of Asian Economics 12(4): 569-586.
  13. Chowdhury, Khorshed (2005). "What is Happenng to Per Capita GDP in the ASEAN Countries? An Analysis of Convergence 1960-2001". Applied Econometrics and International Development 5(3): 49-68.
  14. Dobson, Stephen. & Ramlogan, Carlyn (2002). "Convergence and Divergence in Latin America". Applied Economics. Taylor and Francis Journals: 465-486.
  15. Durlauf, S. & Johnson, P. (1992). "Local versus Global Convergence across National Economies". Working Paper no. 3996.
  16. Durlauf, S. & Johnson, P. (1995). "Multiple Regimes and Cross-Country Growth Behaviour". Journal of Applied Econometrics 10(4): 365-384.
  17. Evans, Paul. & Georgios. Karras (1996). "Convergence Revisited". Journal of Monetary Economics 37: 249-265.
  18. Gustafsson, Björn. & Shi, Li (1995). "Income Inequality within and across Counties in Rural China 1988 and 1995". Journal of  Development Economics 69(1): 179–204.
  19. Higgins, Matthew. Levy, Daniel. & Young, Andrew (2006). "Growth and Convergence Across the United States: Evidence from Country- level Data". Review of Economics and Statistics 88: 671-725.
  20. Monfort, Mercedes. Cuestas, Carlos. & Ordóñez, Javier (2013). "Real Convergence in Europe: A Cluster Analysis". Economic Modelling 33: 689–694.
  21. Lei, Chun Kwok. & Tam, Pui Sun (2010). "A Panel Data Approach to the Income Convergence among Main Land China Hong Kong and Macao". Journal of the Asia Pacific Economy 15: 420-435.
  22. Lopez, Jesus (2008). Regional Convergence in the European Union: Results from a Panel Data Model, Harvard University and University of A Coruña.
  23. Paldam, Martin (2007). "Does Development Aid Help Poor Countries Converge to our Standard of Living?". National økonomisk Tidsskrift 145: 188-214.
  24. Park, Donghyun (2003). "An Empirical Examination of Income Convergence in the Asia Pacific Region". Journal of Asian Economics 14: 497-502.
  25. Phillips, Peter. & Sul, Donggyu (2007). "Transition Modeling and Econometric Convergence Tests". Journal of Applied Econometrics 75: 1771–1855.
  26. Phillips, Peter. & Sul, Donggyu (2009). "Economic Transition and Growth". Journal of Applied Econometrics 24: 1153–1185.
  27. Rosser, Andrew (2003). "Coalitions, Convergence and Corporate Governance Reform in Indonesia". Third World Quarterly 2(24): 319-337.
  28. Sakamoto, Hiroshi & Islam, Nazrul (2008). "Convergence across Chinese Provinces: An Analysis using Markov Transition Matrix". China Economic Review 19: 66–79.
  29. Seya, Hajime. Tsutsumi. Morito. & Yamagata, Yoshiki (2012). "Income Convergence in Japan: A Bayesian Spatial Durbin Model Approach". Frontiers in Spatial Econometrics Modelling 29: 60–71.
  30. Solow, R. (1956). "A Contribution to the Theory of Economic Growth". Quarterly Journal of Economics 70: 65–94.
  31. Summers, Robert & Heston, Alan (1993). "Measuring Final Product Services for Internatonal Comparisons". University of Chicago Press: 493-516.
  32. Swan, Trevor (1956). "Economic Growth and Capital Accumulation". The Economic Record 32(2): 334-361.
  33. Tian, Xu. Zhang, Xiaoheng. Zhou, Yingheng. & Yu, Xiaohua (2016). "Regional Income Inequality in China Revisited: A Perspective from Club Convergence". Economic Modelling 56: 50–58.
  34. Timakova, M. V. (2011). Conditional Convergence and the Solow Model: An Empirical Study, Rotterdom School of Economics, Department of Economics.
  35. Wei, Chao. (2004). Economic Growth and Convergence Across Canada, M. A. (Economic) Thesis, Simon Fraser Universit