بررسی تاثیر سرکوب مالی بر بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی: مطالعه موردی اقتصاد ایران (86-1342)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به سهم بالای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در مطالعه حاضر سعی شده است تا با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های 86-1342 و روش‌های همجمعی گریگوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویای استوک- واتسون، تاثیر سرکوب مالی بر بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی ایران در درازمدت مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سرکوب مالی تاثیر معناداری در درازمدت بر بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی ایران نداشته است، اما انباشت سرمایه و پس اندازهای غیر مالی تاثیر مثبت و معناداری بر آن داشته‌اند. این نتایج حکایت از کنترل شدید نظام بانکداری توسط دولت داشته و مانع انجام درست وظایف توسط بخش مالی شده است. بنابراین پیشنهاد خاص مطالعه حاضر رهاسازی تدریجی سیاست سرکوب مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Financial Repression on Capital Productivity in Agricultural Sector Case Study Islamic Republic of Iran (1953-2007)

نویسندگان [English]

  • Ali Hossein Samadi 1
  • Javad Torkamani 2
  • Sanaz Mansouri 3
1 Assistant Professor of Economics, University of Shiraz
2 Professor of Agricultural Economics, Azad University, Marvdasht Branch
3 M.S. in Agricultural Economics, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Agricultural sector as one of the main economic sectors of Iran has a great share in total GDP. The, present study, aims to examine the effects of financial repression policies on capital productivity in agricultural sector. In doing so, we use time series data during 1953-2007 and Gregory – Hansen Cointegration and DOLS methods. Results show that financial repression has no effect on productivity of capital in Iran’s agricultural sector in the long-run. Capital stock and non financial saving both show positive effect on capital productivity in agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Repression
  • Capital Productivity
  • Agricultural Sector
  • Cointegration Tests
  • Structural breaks
  • Iran